על הנופלים

סגן אבנור אמיר

כ' בטבת תשי"ב, 18.1.1952

י"ג בתשרי תשל"ד, 9.10.1973

נפל בקרב ברמת הגולן במלחמת יום הכיפורים

קורות חייו

רס"ר אברמוביץ אמיר

ט"ו בתשרי תשמ"א, 25.09.1980

י"ג בטבת תשע"א, 20.12.2010

נפל בעת שירותו הצבאי

קורות חייו

סמל אוסטרליץ דן (דני)

כ"ח בתמוז תרצ"ז, 7.7.1937

ח' באדר תשל"ט, 7.3.1979

נפל בעת מילוי תפקידו

קורות חייו

סרן איבלר שרגא

כ"ו בטבת תשי"א, 4.1.1951

ט"ו בתשרי תשל"ד, 11.10.1973

נפל בעת מילוי תפקידו בחזית הצפון במלחמת יום הכיפורים

קורות חייו

סמל אייכלר יעקב (ישקה)

כ"ט באב תש"ח, 3.9.1948

כ"ד באייר תש"ל, 30.5.1970

נפל בקרב, על גדות התעלה במלחמת ההתשה

קורות חייו

סגן אליוב יפתח

ז' בחשון תשט"ז, 22.10.1955

כ"ט באייר תשל"ז, 17.5.1977

נפל בעת מילוי תפקידו

קורות חייו

רס"ר אנדג'קו שמשון

י"א בניסן תש"ד, 10.4.1944

כ"ג באדר תשל"ה, 6.3.1975

נפל בעת מילוי תפקידו

קורות חייו

סמ"ר אֹפנר אבי, אברהם גד

כ"א באלול תשל"ה, 28.8.1975

כ"ח בשבט תשנ"ז, 4.2.1997

נפל באסון המסוקים ב"שאר ישוב" בדרכו לפעילות מבצעית בלבנון

קורות חייו

רב"ט בורנובסקי אהוד (אודי)

י"ב באדר ב' תשכ"ז, 24.3.1967

ט"ז בכסלו תשמ"ז, 18.12.1986

נפל בעת מילוי תפקידו

קורות חייו

טור' בלחש קלמן

א' באדר תרפ"א, 21.2.1921

א' בסיון תשכ"ז, 9.6.1967

נפל בעת שירותו במלחמת ששת הימים

קורות חייו

סגן בלילה מאיר

ו' באייר תשכ"א, 22.4.1961

י"ב בניסן תשמ"ג, 25.3.1983

נפל בעת מילוי תפקידו

קורות חייו

טור' ברומל אברהם (ורנר)

כ"א טבת תר"ע, 2.1.1910

ו' תשרי תש"א, 8.10.1940

נהרג בתאונת דרכים

קורות חייו

רב"ט ברט אליעזר

ט"ז באייר תשט"ו, 8.5.1955

כ' בחשון תשל"ה, 5.11.1974

נפל בעת מילוי תפקידו

קורות חייו

טור' ברלס חזקי

כ"ט בתמוז תרצ"ו, 19.7.1936

י"ח בכסלו תשט"ז, 3.12.1955

נפל בעת שירותו

קורות חייו

רב"ט ברק נחום (נחומי)

ג' בתשרי תשט"ו, 30.9.1954

כ"א בתשרי תשל"ד, 17.10.1973

נפל בקרב בסיני, בחווה הסינית במלחמת יום הכיפורים

קורות חייו

סגן גבאי אילן

י"ח כסלו תשמ"ה, 12.12.1984

ז' באב תשס"ו, 1.8.2006

נפל בקרב

קורות חייו

סרן גבעון עודד

י"ב באב תשי"א, 14.8.1951

י"ז בתשרי תשל"ד, 13.10.1973

נפל בקרב ברמת הגולן במלחמת יום הכיפורים

קורות חייו

גוטרמן שמואל

כ"א בתמוז תרצ"ח, 20.7.1938

נפל כתוצאה מפעולת איבה

קורות חייו

גוטרמן לאה

כ"א בתמוז תרצ"ח, 20.7.1938

נפלה כתוצאה מפעולת איבה

קורות חייה

רב״ט גולד דניאל (דני)

כ"ה בשבט תשי"ח, 15.2.1958

ד' בחשון תשל"ט, 4.11.1978

נפל בעת שירותו

קורות חייו

גולדברג משה (מור)

י"ח באייר תרע"ב, 5.5.1912

ט"ו באדר ב' תש"ח, 26.3.1948

נפל כתוצאה מפעולת איבה

קורות חייו

טור' גולדפרב דוד

כ' בסיון תרע"ד, 5.6.1912

כ"ד בתמוז תש"ח, 31.7.48

נפל בעת מילוי תפקידו

קורות חייו

טור' גיגי יעקב

כ"ד בטבת תרפ"ד, 1.1.1924

כ"ט באייר תש"ח, 7.6.1948

נפל בקרב ניצנים

קורות חייו

רס"ר גידור (גייגר) מרדכי

כ"ג במרחשון תרצ"ח, 28.10.1937

ל' בסיון תשכ"ט, 16.6.1969

נפל בעת מילוי תפקידו

קורות חייו

רס"ן גלילי עמיר

י"ג בתשרי תש"ד, 12.10.1943

א' באב תשמ"ג, 12.7.1983

נפל בעת מילוי תפקידו במבצע שלום הגליל

קורות חייו

סרן גראוברט אהוד (אודי)

כ"ז בכסלו תשכ"א, 16.12.1960

כ"ה בחשון תשמ"ג, 11.11.1982

נפל בעת מילוי תפקידו במבצע שלום הגליל

קורות חייו

סגן גרואג שאול

י"ח בשבט תש"ז, 8.2.1947

כ"ו באייר תשכ"ז, 5.6.1967

נפל בקרב בצומת רפיח במלחמת ששת הימים

קורות חייו

סג"מ גרובר (זכאי) עודד

ד' אלול ת"ש, 7.9.1940

א' באדר ב' תשכ"ב 7.3.1962

נפל בעת מילוי תפקידו

קורות חייו

סרן גרשוני נתן

ד' בשבט תרע"ח, 17.1.1918

כ' בתשרי תש"ט, 23.10.1948

נפל בקרב ליד מנרה

קורות חייו

סגן דויטש איתן

א' באדר ב' תש"ח, 12.3.1948

ג' בתמוז תשכ"ט, 19.6.1969

נפל בעת מילוי תפקידו

קורות חייו

רב"ט דן (דהן) דניאל

ט"ז בתשרי תשנ"ד, 1.10.1993

כ"ה באלול תשע"ב, 12.09.2012

נפלה בעת שירותה הצבאי

קורות חייה

סמ"ר הופנר אמיר

כ"א בסיון תשי"ד, 22.6.1954

י"ג בתשרי תשל"ד, 9.10.1973

נפל בקרב ברמת הגולן במלחמת יום הכיפורים

קורות חייו

טור' היסטר ענת (נתי)

כ"א באייר תשכ"ו, 11.5.1966

ח' בשבט תשמ"ה, 30.1.1985

נפלה בעת שירותה

קורות חייה

טור' הלפרין חנן-צבי (אוטו)

י"ב בתשרי תרע"ה, 2.10.1914

ב' בסיון תש"ח, 9.6.1948

נפל בקרב על לוביה

קורות חייו

רב"ט וגשל נתן

ז' באדר תרפ"א, 15.2.1921

כ"ז בניסן תש"ח, 6.5.1948

נפל בקרב ליד בית קשת

קורות חייו

טור' וידברג אפרים

כ"א באדר ב' תר"ע, 2.4.1910

כ"ג בתשרי תש"ט, 26.10.1948

נפל בעת מילוי תפקידו

קורות חייו

רב"ט וייס אריה

י"ד בטבת תש"ז, 6.1.1947

כ"ח באייר תשכ"ז, 7.6.1967

נפל בקרב על ירושלים במלחמת ששת הימים

קורות חייו

סרן וייס דני

י"ט באייר תשי"ח, 9.5.1958

ט"ו בשבט תשמ"א, 20.1.1981

נפל בעת מילוי תפקידו

קורות חייו

סגן וייצנר אהרון (רוני)

י"ד בחשון תשי"ג, 2.11.1952

י' בתשרי תשל"ד, 6.10.1973

נפל בקרב בסיני במלחמת יום הכיפורים

קורות חייו

סמל וימר יצחק

י"ז בחשון תרצ"ו, 13.11.1935

י"ד בתשרי תשל"ד, 10.10.1973

נפל בקרב ברמת הגולן במלחמת יום הכיפורים

קורות חייו

טור' זביקלסקי אורי

י"ד באב תר"צ, 8.8.1930

כ"ז בניסן תש"ח, 6.5.1948

נפל בקרב על סג'רה

קורות חייו

טר"ש זוסמן איתן

ח' בסיון תשי"ג, 23.5.1953

כ"ג באלול תשל"ב, 2.9.1972

נפטר בעת שירותו

קורות חייו

סמ"ר זך אוהד

ב' בניסן תשל"ט, 30.3.79

י"א טבת תשנ"ט, 30.12.98

נפל בפעילות מבצעית

קורות חייו

טור' זלינגר פנחס

תרע"ח, 1918

כ' בטבת תש"ח, 2.1.48

נפל כתוצאה מפעולת איבה

קורות חייו

סרן זלמנוב רון (רוני)

א' בחשון תש"י, 23.10.1949

י"ז בתשרי תשל"ד, 13.10.1973

נפל בקרב בסיני במלחמת יום הכיפורים

קורות חייו

רס"ן חודדה יהודה (דודי)

א' בכסלו תש"ח, 14.11.1947

כ"ז בתשרי תשל"ד, 23.10.1973

נפל בקרב בסיני במלחמת יום הכיפורים

קורות חייו

סרן חקלי רון (רוני)

כ' באדר תשי"ב, 17.3.1952

י"ב בתשרי תשל"ד, 8.10.1973

נפל בקרב רמת הגולן במחמת יום הכיפורים

קורות חייו

רס"ל יוטל גיל (גילי)

ט"ו בשבט תשי"ח, 5.2.1958

ט"ו בכסלו תשמ"ג, 30.11.1982

נפל בעת שירותו

קורות חייו

סמל ישועה ניר

י"ד בחשון תשכ"ב, 11.11.1962

כ"א בסיון תשמ"ב, 12.6.1982

נפל בקרב בלבנון במבצע שלום הגליל

קורות חייו

סמל כהן דני

כ"ט אלול תשל"ח, 30.9.78

כ"ג טבת תשנ"ט, 10.1.99

נפל בעת שירותו

קורות חייו

טור' כהן יהושע

כ"ט בניסן תרס"א, 18.4.1901

י"ז בטבת תש"ח,30.12.1947

נפל בעת מילוי תפקידו

קורות חייו

סמל כהן יואל

י"ט בתמוז תרצ"ה, 2.7.1934

כ"ט בטבת תשמ"א, 22.1.1981

נפטר מפגיעה בעת שירותו

קורות חייו

סרן כהן יורם (יורי)

כ"ד באלול תרצ"ט, 8.9.1939

כ"א באייר תשל"ה, 2.5.1975

נפל במילוי תפקידו עקב פגיעה במלחמת יום הכיפורים

קורות חייו

סגן כהן ישראל (בלה)

כ"ה באלול תש"ח, 29.9.1948

י"ב בתשרי תשל"ד, 8.10.1973

נפל בקרב בסיני במלחמת יום הכיפורים

קורות חייו

סמל כהנא ניר

י' חשון תשמ"ו, 25.10.85

ז' כסלו תשס"ו, 8.12.05

נפל בקרב

קורות חייו

רב"ט לב משה (מקס)

י"ד בכסלו תרע"ד, 13.12.1913

כ"ז בטבת תש"ט, 28.1.1949

נפל בעת מילוי תפקידו

קורות חייו

סמ"ר לודמר נמרוד

י"א באדר תשל"א, 14.3.1971

כ"ח בכסלו תש"ס, 7.12.1999

נהרג בתאונת דרכים

קורות חייו

רב"ט לוי אליהו (אלי)

י"ב באלול תש"י, 25.8.1950

ג' ב חשון תש"ל, 14.10.1969

נפל בעת מילוי תפקידו

קורות חייו

סמל לוי אליהו (אלי)

ט"ו בתשרי תש"ג, 4.10.1952

י' בתשרי תשל"ד, 6.10.1973

נפל בקרב בסיני במלחמת יום הכיפורים

קורות חייו

סמל לוין לירן-אהרון

י"ח בניסן תשל"ה, 30.3.1975

י"א בתמוז תשנ"ז, 16.7.1997

נפל בעת מילוי תפקידו באבטחת היישוב טל מנשה

קורות חייו

טור' לוין אברהם

כ"ח בשבט תרס"ז, 12.2.1907

ט"ו באלול תש"ח, 19.9.1948

נפל בעת מילוי תפקידו

קורות חייו

טור' לחובסקי זאב (וולבלה)

ט"ו בטבת תרפ"ו, 1926

ז' בתמוז תש"ח, 14.7.1948

נפל בקרב על סג'רה

קורות חייו

סמ"ר ליליאור נדב

י"ט באדר תשכ"א, 7.3.1961

י"ט בסיון תשמ"ב, 10.6.1982

נפל בקרב בלבנון במבצע שלום הגליל

קורות חייו

רב"ט לנצקרון שלמה (לנץ)

כ' בתמוז תרצ"ח, 20.7.1938

כ"ד בטבת תשכ"ח, 25.1.1968

נפל בעת מילוי תפקידו

קורות חייו

רס"ל מוקטוב מיכאל

כ"ז באדר ב' תש"ו, 30.3.1946

כ"ב בתשרי תשל"ד, 18.10.1973

נפל בקרב ממערב לתעלה במלחמת יום הכיפורים

קורות חייו

רב"ט מורנו יובל

ט' בחשון תשכ"ו, 4.11.1965

כ"ט טבת תשמ"ו, 9.1.1986

נפל בעת מילוי תפקידו

קורות חייו

טור' מזרחי אברהם

תרס"ח, 1908

ט' תמוז תש"ד, 30.6.1944

נפל בעת מילוי תפקידו

קורות חייו

מיטשניק יאיר

י"ז בסיון תשל"ו, 27.5.1956

ט"ז בשבט תשל"ה, 28.1.1975

נפטר בעת שירותו

קורות חייו

טר"ש מיטשניק כוכב (ולטר)

י"ז בשבט תשי"ד, 21.1.1954

י' בתמוז תשל"ג, 10.7.1973

נפל בעת מילוי תפקידו

קורות חייו

סמ"ר מייסנר בני (בנימין)

י"ז ניסן תשכ"ד, 30.4.64

י"ט אדר א' תשמ"ט, 24.2.89

נפל בקרב בשכם

קורות חייו

רס״ן מימון בנימין (בני)

כ"ו באלול תרפ"ו, 5.9.1926

כ"ט בטבת תשכ"ח, 30.1.1968

נעדר בצוללת "אח"י דקר"

קורות חייו

טר"ש מן צבי (צבי'קה)

י"ב באלול תש"ב, 25.8.1942

כ' באדר תשכ"א, 7.3.1961

נפל בעת מילוי תפקידו

קורות חייו

סרן מעוז (לפידות) הלל

ו' באלול תש"י, 19.8.1950

י"ב בתשרי תשל"ד, 8.10.1973

נפל בקרב בסיני במלחמת יום הכיפורים

קורות חייו

רס"ר מרדו ניסים

ד' בחשון תשי"א, 15.10.1950

י"ז באב תשל"ז, 1.8.1977

נפל בעת מילוי תפקידו

קורות חייו

סמל מרנין יאיר

כ"ג בתמוז תשי"ד, 24.7.1954

י"א תשרי תשל"ד, 7.10.1973

נפל בקרב בסיני במלחמת יום הכיפורים

קורות חייו

סרן מרנין פינקה (פנחס)

כ"ב בניסן תש"י, 9.4.1950

י"א בתשרי תשל"ד, 7.10.1973

נפל בקרב ברמת הגולן במלחמת יום הכיפורים

קורות חייו

רב"ט משה אברהם (אבי)

ט"ז באב תשכ"א, 29.7.1961

כ"ד בסיון תשמ"ג, 5.6.1983

נפל בעת מילוי תפקידו במלחמת שלום הגליל

קורות חייו

סמ"ר ניקסון ניר

כ"ד בסיוון תשמ"א, 26.6.1981

ז' בשבט תשס"ג, 10.1.2003

נפל בעת מילוי תפקידו

קורות חייו

רב"ט סגל דורון

כ"ב בתמוז תרצ"ד, 4.7.1934

כ"ז במרחשוון תשי"ז, 1.11.1956

נפל בקרב אבו עגילה במבצע סיני

קורות חייו

סמ"ר סוזין עידן

י"ז בחשון תשמ"ב, 14.11.1981

ד' באדר א' תשס"ג, 6.2.2003

נפל בקרב בשכם

קורות חייו

טור' סולטס דוד

כ"ט בתשרי תרס"ח, 7.10.1907

כ"ז בשבט תרצ"ט, 16.2.1939

נפל כתוצאה מפעולת איבה

קורות חייו

סגן אלוף סימון אפרים

ד' באדר תרצ"א, 24.2.1931

י"ב בטבת תשל"א, 3.1.1971

נפל בעת מילוי תפקידו

קורות חייו

סמ"ר סמואל בנימין (בני)

י"א באייר תרצ"ו, 3.5.1936

ט"ו בתשרי תשל"ד, 11.10.1973

נפל בקרב ברמת הגולן במלחמת יום הכיפורים

קורות חייו

סגן עמית יריב

י"ח באדר תשל"ב, 4.3.1972

י"ד בתשרי תשנ"ד, 29.9.1993

נפל בעת שירותו

קורות חייו

רב"ט עמית סמדר

י"א באייר תש"ל, 17.5.1970

ג' בתשרי תשנ"א, 22.9.1990

נפטרה בעת שירותה הצבאי

קורות חייה

סמ"ר עציון אבנר (נרי)

ח' באלול תשי"א ,9.9.1951

י"ח באייר תשל"ב, 1.5.1972

נפל בעת מילוי תפקידו

קורות חייו

סמל עקרי דורון

י"ג בתשרי תשי"ח, 7.10.1957

א' בסיון תשל"ח, 6.6.1978

נפל בעת שירותו

קורות חייו

סמלת פיסקי מרים (מירה)

כ"ד באב תשי"ד, 23.8.1954

א' באדר תשל"ד, 23.2.1974

נפלה בעת שירותה

קורות חייה

סגן פלד (פלשקס) חנן (חינה)

כ"ו באדר א' ת"ש, 6.3.1940

כ"ט באדר ב' תשכ"ב, 4.4.1962

נפל בעת מילוי תפקידו

קורות חייו

סמל פנט יאיר

ו' בטבת תש"י, 26.12.1949

ל' באב תש"ל, 30.9.1970

נפל בפעולה מבצעית בגבול הלבנון

קורות חייו

טור' פרגמנט יצחק

ה' בטבת תרפ"ה, 1.1.1925

ב' בסיון תש"ח, 9.6.1948

נפל בקרב על לוביה

קורות חייו

סמל פרידמן מרדכי (מוטי)

ט"ז בניסן תשי"ד, 19.4.1954

כ"ב בתשרי תשל"ד, 18.10.1973

נפל בקרב בסיני במלחמת יום הכיפורים

קורות חייו

טור' פרנק בנימין (בני)

ז' בניסן תשט"ו, 30.3.1955

י"א באב תשל"ג, 30.7.1974

נפל בעת מילוי תפקידו

קורות חייו

סגן צור יצחק (איציק)

ז' בתמוז תש"י, 22.6.1950

א' באייר תש"ל, 6.5.1970

נפל בעת מילוי תפקידו

קורות חייו

סמ"ר קוסמן גדי

ט"ז טבת תש"י, 5.1.1950

כ"ו תשרי תשל"ד, 22.10.1973

נפל בקרב בסיני במלחמת יום הכיפורים

קורות חייו

סמ"ר קורין יעקב (יענק'לה)

כ"ו בתשרי תש"ב, 17.10.1941

כ"א בתשרי תשל"ד, 17.10.1973

נפל בקרב ברמת הגולן במלחמת יום הכיפורים

קורות חייו

טור' קינקולין משה (מישקה)

ט"ז באב תרפ"ב, 10.8.1922

ג' בתמוז תש"ח, 10.7.1948

נפל בהפגזה על משמר הירדן

קורות חייו

קסלר מרקו

תרע"ח, 1918

ט"ו באדר ב' תש"ח, 26.3.1948

נפל כתוצאה מפעולת איבה

קורות חייו

רב"ט קצביץ' רני (רנצ'ו)

כ"ח בתשרי תשל"ה, 14.10.1974

ט' בתשרי תשנ"ד, 23.9.1993

נפל בעת מילוי תפקידו

קורות חייו

רס"ן קרינסקי אלכסנדר

ב' באייר ת"ש, 10.5.1940

א' בסיון תשכ"ז, 9.6.1967

נפל בקרב בכיבוש תל פאחר, ברמה הסורית במלחמת ששת הימים

קורות חייו

סרן קריסטל מנחם

כ"ד באדר ב' תש"ח, 4.4.1948

כ"ד בחשון תשל"ח, 5.11.1977

נפל בעת שירותו

קורות חייו

רבאון ניצן (ניצונת)

י"ד בניצן תרצ"ב, 20.4.1932

כ' בניסן תש"ט, 19.4.1949

נפלה כתוצאה מפעולת איבה

קורות חייה

סג"מ רהב בר

ז' תמוז תשנ"ג, 26.6.93

כ"א תמוז תשע"ד, 19.7.14

נפל בקרב ברצועת עזה, במבצע "צוק איתן"

קורות חייו

טור' רוט יצחק

ג' בניסן תרפ"ו, 11.4.1926

כ"ז בטבת תש"ח, 9.1.1948

נפל במבצע לוביה

קורות חייו

רב״ט רוטנברג ישראל-מאיר

ט"ז בשבט תרע"ד, 12.2.1914

כ' בשבט תש"ט, 19.2.1949

נפל בעת שירותו

קורות חייו

סרן רז איל

י"ח בניסן תש"ד, 21.4.1954

ג' בכסלו תשמ"ב, 29.11.1981

נפל בעת מילוי תפקידו במרדף אחר מחבלים בוואדי קלט

קורות חייו

רב"ט שגב יצחק (איציק)

ד' באדר תרצ"ד, 19.2.1934

ל' בניסן תשל"ד, 22.4.1974

נפטר בעת שירותו

קורות חייו

סמ"ר שוחט רועי

ז' באייר תשל"ב, 21.4.1972

י"ד בתשרי תשנ"ד, 29.9.1993

נפל בעת מילוי תפקידו

קורות חייו

רב"ט שולמן אריה (ליאון)

כ"ט בניסן תש"ו, 30.4.1946

כ' בתשרי תשל"ד, 16.10.1973

נפל בקרב ברמת הגולן במלחמת יום הכיפורים

קורות חייו

טור' שון שרגא (פיליפ)

י"ד בניסן תרע"ב, 1.4.1912

י"ט באלול תש"ח, 23.9.1948

נפל בעת מילוי תפקידו

קורות חייו

רב"ט שכטר עופר

ז' בשבט תרצ"ז, 19.1.1937

כ"ב בכסלו תשי"ז, 26.11.1956

נפל בעת מילוי תפקידו

קורות חייו

רב"ט שני רן (רנצ'ו)

י"ד באב תשכ"ב, 13.8.1962

י"ט בסיון תשמ"ב, 10.6.1982

נפל בקרב בלבנון במבצע שלום הגליל

קורות חייו

סג"מ שנלר מאיר

כ"ג בסיון תשי"א, 27.6.1951

י"ז בתמוז תשל"ב, 28.6.1972

נפל בעת מילוי תפקידו

קורות חייו

טור' שפיגלר רבקה (רגינה)

תרס"ד, 1904

כ"א בתמוז תרצ"ח, 20.7.38

נפלה כתוצאה מפעולת איבה

קורות חייה

טור' שפיץ ברוך (ריכרד)

י' בטבת תר"ף, 1.1.1920

י"א באייר תש"ח, 20.5.1948

נפל בעת מילוי תפקידו

קורות חייו

רס"ן ששון אליהו (אלי)

ט"ו בטבת תש"ז, 7.1.1947

כ"ב בתשרי של"ד, 18.10.1973

נפל בקרב בסיני במלחמת יום הכיפורים

קורות חייו

טור' ברומל אברהם (ורנר)

כ"א טבת תר"ע, 2.1.1910

ו' תשרי תש"א, 8.10.1940

נהרג בתאונת דרכים

קורות חייו

טור' ברלס חזקי

כ"ט בתמוז תרצ"ו, 19.7.1936

י"ח בכסלו תשט"ז, 3.12.1955

נפל בעת שירותו

קורות חייו

גוטרמן שמואל

כ"א בתמוז תרצ"ח, 20.7.1938

נפל כתוצאה מפעולת איבה

קורות חייו

גוטרמן לאה

כ"א בתמוז תרצ"ח, 20.7.1938

נפלה כתוצאה מפעולת איבה

קורות חייה

גולדברג משה (מור)

י"ח באייר תרע"ב, 5.5.1912

ט"ו באדר ב' תש"ח, 26.3.1948

נפל כתוצאה מפעולת איבה

קורות חייו

טור' גולדפרב דוד

כ' בסיון תרע"ד, 5.6.1912

כ"ד בתמוז תש"ח, 31.7.48

נפל בעת מילוי תפקידו

קורות חייו

טור' גיגי יעקב

כ"ד בטבת תרפ"ד, 1.1.1924

כ"ט באייר תש"ח, 7.6.1948

נפל בקרב ניצנים

קורות חייו

סג"מ גרובר (זכאי) עודד

ד' אלול ת"ש, 7.9.1940

א' באדר ב' תשכ"ב 7.3.1962

נפל בעת מילוי תפקידו

קורות חייו

סרן גרשוני נתן

ד' בשבט תרע"ח, 17.1.1918

כ' בתשרי תש"ט, 23.10.1948

נפל בקרב ליד מנרה

קורות חייו

טור' הלפרין חנן-צבי (אוטו)

י"ב בתשרי תרע"ה, 2.10.1914

ב' בסיון תש"ח, 9.6.1948

נפל בקרב על לוביה

קורות חייו

רב"ט וגשל נתן

ז' באדר תרפ"א, 15.2.1921

כ"ז בניסן תש"ח, 6.5.1948

נפל בקרב ליד בית קשת

קורות חייו

טור' וידברג אפרים

כ"א באדר ב' תר"ע, 2.4.1910

כ"ג בתשרי תש"ט, 26.10.1948

נפל בעת מילוי תפקידו

קורות חייו

טור' זביקלסקי אורי

י"ד באב תר"צ, 8.8.1930

כ"ז בניסן תש"ח, 6.5.1948

נפל בקרב על סג'רה

קורות חייו

טור' זלינגר פנחס

תרע"ח, 1918

כ' בטבת תש"ח, 2.1.48

נפל כתוצאה מפעולת איבה

קורות חייו

טור' כהן יהושע

כ"ט בניסן תרס"א, 18.4.1901

י"ז בטבת תש"ח,30.12.1947

נפל בעת מילוי תפקידו

קורות חייו

רב"ט לב משה (מקס)

י"ד בכסלו תרע"ד, 13.12.1913

כ"ז בטבת תש"ט, 28.1.1949

נפל בעת מילוי תפקידו

קורות חייו

טור' לוין אברהם

כ"ח בשבט תרס"ז, 12.2.1907

ט"ו באלול תש"ח, 19.9.1948

נפל בעת מילוי תפקידו

קורות חייו

טור' לחובסקי זאב (וולבלה)

ט"ו בטבת תרפ"ו, 1926

ז' בתמוז תש"ח, 14.7.1948

נפל בקרב על סג'רה

קורות חייו

טור' מזרחי אברהם

תרס"ח, 1908

ט' תמוז תש"ד, 30.6.1944

נפל בעת מילוי תפקידו

קורות חייו

טר"ש מן צבי (צבי'קה)

י"ב באלול תש"ב, 25.8.1942

כ' באדר תשכ"א, 7.3.1961

נפל בעת מילוי תפקידו

קורות חייו

רב"ט סגל דורון

כ"ב בתמוז תרצ"ד, 4.7.1934

כ"ז במרחשוון תשי"ז, 1.11.1956

נפל בקרב אבו עגילה במבצע סיני

קורות חייו

טור' סולטס דוד

כ"ט בתשרי תרס"ח, 7.10.1907

כ"ז בשבט תרצ"ט, 16.2.1939

נפל כתוצאה מפעולת איבה

קורות חייו

סגן פלד (פלשקס) חנן (חינה)

כ"ו באדר א' ת"ש, 6.3.1940

כ"ט באדר ב' תשכ"ב, 4.4.1962

נפל בעת מילוי תפקידו

קורות חייו

טור' פרגמנט יצחק

ה' בטבת תרפ"ה, 1.1.1925

ב' בסיון תש"ח, 9.6.1948

נפל בקרב על לוביה

קורות חייו

טור' קינקולין משה (מישקה)

ט"ז באב תרפ"ב, 10.8.1922

ג' בתמוז תש"ח, 10.7.1948

נפל בהפגזה על משמר הירדן

קורות חייו

קסלר מרקו

תרע"ח, 1918

ט"ו באדר ב' תש"ח, 26.3.1948

נפל כתוצאה מפעולת איבה

קורות חייו

רבאון ניצן (ניצונת)

י"ד בניצן תרצ"ב, 20.4.1932

כ' בניסן תש"ט, 19.4.1949

נפלה כתוצאה מפעולת איבה

קורות חייה

טור' רוט יצחק

ג' בניסן תרפ"ו, 11.4.1926

כ"ז בטבת תש"ח, 9.1.1948

נפל במבצע לוביה

קורות חייו

רב״ט רוטנברג ישראל-מאיר

ט"ז בשבט תרע"ד, 12.2.1914

כ' בשבט תש"ט, 19.2.1949

נפל בעת שירותו

קורות חייו

טור' שון שרגא (פיליפ)

י"ד בניסן תרע"ב, 1.4.1912

י"ט באלול תש"ח, 23.9.1948

נפל בעת מילוי תפקידו

קורות חייו

רב"ט שכטר עופר

ז' בשבט תרצ"ז, 19.1.1937

כ"ב בכסלו תשי"ז, 26.11.1956

נפל בעת מילוי תפקידו

קורות חייו

טור' שפיגלר רבקה (רגינה)

תרס"ד, 1904

כ"א בתמוז תרצ"ח, 20.7.38

נפלה כתוצאה מפעולת איבה

קורות חייה

טור' שפיץ ברוך (ריכרד)

י' בטבת תר"ף, 1.1.1920

י"א באייר תש"ח, 20.5.1948

נפל בעת מילוי תפקידו

קורות חייו

סגן אבנור אמיר

כ' בטבת תשי"ב, 18.1.1952

י"ג בתשרי תשל"ד, 9.10.1973

נפל בקרב ברמת הגולן במלחמת יום הכיפורים

קורות חייו

סרן איבלר שרגא

כ"ו בטבת תשי"א, 4.1.1951

ט"ו בתשרי תשל"ד, 11.10.1973

נפל בעת מילוי תפקידו בחזית הצפון במלחמת יום הכיפורים

קורות חייו

סמל אייכלר יעקב (ישקה)

כ"ט באב תש"ח, 3.9.1948

כ"ד באייר תש"ל, 30.5.1970

נפל בקרב, על גדות התעלה במלחמת ההתשה

קורות חייו

טור' בלחש קלמן

א' באדר תרפ"א, 21.2.1921

א' בסיון תשכ"ז, 9.6.1967

נפל בעת שירותו במלחמת ששת הימים

קורות חייו

רב"ט ברק נחום (נחומי)

ג' בתשרי תשט"ו, 30.9.1954

כ"א בתשרי תשל"ד, 17.10.1973

נפל בקרב בסיני, בחווה הסינית במלחמת יום הכיפורים

קורות חייו

סרן גבעון עודד

י"ב באב תשי"א, 14.8.1951

י"ז בתשרי תשל"ד, 13.10.1973

נפל בקרב ברמת הגולן במלחמת יום הכיפורים

קורות חייו

רס"ר גידור (גייגר) מרדכי

כ"ג במרחשון תרצ"ח, 28.10.1937

ל' בסיון תשכ"ט, 16.6.1969

נפל בעת מילוי תפקידו

קורות חייו

סגן גרואג שאול

י"ח בשבט תש"ז, 8.2.1947

כ"ו באייר תשכ"ז, 5.6.1967

נפל בקרב בצומת רפיח במלחמת ששת הימים

קורות חייו

סגן דויטש איתן

א' באדר ב' תש"ח, 12.3.1948

ג' בתמוז תשכ"ט, 19.6.1969

נפל בעת מילוי תפקידו

קורות חייו

סמ"ר הופנר אמיר

כ"א בסיון תשי"ד, 22.6.1954

י"ג בתשרי תשל"ד, 9.10.1973

נפל בקרב ברמת הגולן במלחמת יום הכיפורים

קורות חייו

רב"ט וייס אריה

י"ד בטבת תש"ז, 6.1.1947

כ"ח באייר תשכ"ז, 7.6.1967

נפל בקרב על ירושלים במלחמת ששת הימים

קורות חייו

סגן וייצנר אהרון (רוני)

י"ד בחשון תשי"ג, 2.11.1952

י' בתשרי תשל"ד, 6.10.1973

נפל בקרב בסיני במלחמת יום הכיפורים

קורות חייו

סמל וימר יצחק

י"ז בחשון תרצ"ו, 13.11.1935

י"ד בתשרי תשל"ד, 10.10.1973

נפל בקרב ברמת הגולן במלחמת יום הכיפורים

קורות חייו

טר"ש זוסמן איתן

ח' בסיון תשי"ג, 23.5.1953

כ"ג באלול תשל"ב, 2.9.1972

נפטר בעת שירותו

קורות חייו

סרן זלמנוב רון (רוני)

א' בחשון תש"י, 23.10.1949

י"ז בתשרי תשל"ד, 13.10.1973

נפל בקרב בסיני במלחמת יום הכיפורים

קורות חייו

רס"ן חודדה יהודה (דודי)

א' בכסלו תש"ח, 14.11.1947

כ"ז בתשרי תשל"ד, 23.10.1973

נפל בקרב בסיני במלחמת יום הכיפורים

קורות חייו

סרן חקלי רון (רוני)

כ' באדר תשי"ב, 17.3.1952

י"ב בתשרי תשל"ד, 8.10.1973

נפל בקרב רמת הגולן במחמת יום הכיפורים

קורות חייו

סגן כהן ישראל (בלה)

כ"ה באלול תש"ח, 29.9.1948

י"ב בתשרי תשל"ד, 8.10.1973

נפל בקרב בסיני במלחמת יום הכיפורים

קורות חייו

רב"ט לוי אליהו (אלי)

י"ב באלול תש"י, 25.8.1950

ג' ב חשון תש"ל, 14.10.1969

נפל בעת מילוי תפקידו

קורות חייו

סמל לוי אליהו (אלי)

ט"ו בתשרי תש"ג, 4.10.1952

י' בתשרי תשל"ד, 6.10.1973

נפל בקרב בסיני במלחמת יום הכיפורים

קורות חייו

רב"ט לנצקרון שלמה (לנץ)

כ' בתמוז תרצ"ח, 20.7.1938

כ"ד בטבת תשכ"ח, 25.1.1968

נפל בעת מילוי תפקידו

קורות חייו

רס"ל מוקטוב מיכאל

כ"ז באדר ב' תש"ו, 30.3.1946

כ"ב בתשרי תשל"ד, 18.10.1973

נפל בקרב ממערב לתעלה במלחמת יום הכיפורים

קורות חייו

טר"ש מיטשניק כוכב (ולטר)

י"ז בשבט תשי"ד, 21.1.1954

י' בתמוז תשל"ג, 10.7.1973

נפל בעת מילוי תפקידו

קורות חייו

רס״ן מימון בנימין (בני)

כ"ו באלול תרפ"ו, 5.9.1926

כ"ט בטבת תשכ"ח, 30.1.1968

נעדר בצוללת "אח"י דקר"

קורות חייו

סרן מעוז (לפידות) הלל

ו' באלול תש"י, 19.8.1950

י"ב בתשרי תשל"ד, 8.10.1973

נפל בקרב בסיני במלחמת יום הכיפורים

קורות חייו

סמל מרנין יאיר

כ"ג בתמוז תשי"ד, 24.7.1954

י"א תשרי תשל"ד, 7.10.1973

נפל בקרב בסיני במלחמת יום הכיפורים

קורות חייו

סרן מרנין פינקה (פנחס)

כ"ב בניסן תש"י, 9.4.1950

י"א בתשרי תשל"ד, 7.10.1973

נפל בקרב ברמת הגולן במלחמת יום הכיפורים

קורות חייו

סגן אלוף סימון אפרים

ד' באדר תרצ"א, 24.2.1931

י"ב בטבת תשל"א, 3.1.1971

נפל בעת מילוי תפקידו

קורות חייו

סמ"ר סמואל בנימין (בני)

י"א באייר תרצ"ו, 3.5.1936

ט"ו בתשרי תשל"ד, 11.10.1973

נפל בקרב ברמת הגולן במלחמת יום הכיפורים

קורות חייו

סמ"ר עציון אבנר (נרי)

ח' באלול תשי"א ,9.9.1951

י"ח באייר תשל"ב, 1.5.1972

נפל בעת מילוי תפקידו

קורות חייו

סמל פנט יאיר

ו' בטבת תש"י, 26.12.1949

ל' באב תש"ל, 30.9.1970

נפל בפעולה מבצעית בגבול הלבנון

קורות חייו

סמל פרידמן מרדכי (מוטי)

ט"ז בניסן תשי"ד, 19.4.1954

כ"ב בתשרי תשל"ד, 18.10.1973

נפל בקרב בסיני במלחמת יום הכיפורים

קורות חייו

סגן צור יצחק (איציק)

ז' בתמוז תש"י, 22.6.1950

א' באייר תש"ל, 6.5.1970

נפל בעת מילוי תפקידו

קורות חייו

סמ"ר קוסמן גדי

ט"ז טבת תש"י, 5.1.1950

כ"ו תשרי תשל"ד, 22.10.1973

נפל בקרב בסיני במלחמת יום הכיפורים

קורות חייו

סמ"ר קורין יעקב (יענק'לה)

כ"ו בתשרי תש"ב, 17.10.1941

כ"א בתשרי תשל"ד, 17.10.1973

נפל בקרב ברמת הגולן במלחמת יום הכיפורים

קורות חייו

רס"ן קרינסקי אלכסנדר

ב' באייר ת"ש, 10.5.1940

א' בסיון תשכ"ז, 9.6.1967

נפל בקרב בכיבוש תל פאחר, ברמה הסורית במלחמת ששת הימים

קורות חייו

רב"ט שולמן אריה (ליאון)

כ"ט בניסן תש"ו, 30.4.1946

כ' בתשרי תשל"ד, 16.10.1973

נפל בקרב ברמת הגולן במלחמת יום הכיפורים

קורות חייו

סג"מ שנלר מאיר

כ"ג בסיון תשי"א, 27.6.1951

י"ז בתמוז תשל"ב, 28.6.1972

נפל בעת מילוי תפקידו

קורות חייו

רס"ן ששון אליהו (אלי)

ט"ו בטבת תש"ז, 7.1.1947

כ"ב בתשרי של"ד, 18.10.1973

נפל בקרב בסיני במלחמת יום הכיפורים

קורות חייו

סמל אוסטרליץ דן (דני)

כ"ח בתמוז תרצ"ז, 7.7.1937

ח' באדר תשל"ט, 7.3.1979

נפל בעת מילוי תפקידו

קורות חייו

סגן אליוב יפתח

ז' בחשון תשט"ז, 22.10.1955

כ"ט באייר תשל"ז, 17.5.1977

נפל בעת מילוי תפקידו

קורות חייו

רס"ר אנדג'קו שמשון

י"א בניסן תש"ד, 10.4.1944

כ"ג באדר תשל"ה, 6.3.1975

נפל בעת מילוי תפקידו

קורות חייו

סמ"ר אֹפנר אבי, אברהם גד

כ"א באלול תשל"ה, 28.8.1975

כ"ח בשבט תשנ"ז, 4.2.1997

נפל באסון המסוקים ב"שאר ישוב" בדרכו לפעילות מבצעית בלבנון

קורות חייו

רב"ט בורנובסקי אהוד (אודי)

י"ב באדר ב' תשכ"ז, 24.3.1967

ט"ז בכסלו תשמ"ז, 18.12.1986

נפל בעת מילוי תפקידו

קורות חייו

סגן בלילה מאיר

ו' באייר תשכ"א, 22.4.1961

י"ב בניסן תשמ"ג, 25.3.1983

נפל בעת מילוי תפקידו

קורות חייו

רב"ט ברט אליעזר

ט"ז באייר תשט"ו, 8.5.1955

כ' בחשון תשל"ה, 5.11.1974

נפל בעת מילוי תפקידו

קורות חייו

רב״ט גולד דניאל (דני)

כ"ה בשבט תשי"ח, 15.2.1958

ד' בחשון תשל"ט, 4.11.1978

נפל בעת שירותו

קורות חייו

רס"ן גלילי עמיר

י"ג בתשרי תש"ד, 12.10.1943

א' באב תשמ"ג, 12.7.1983

נפל בעת מילוי תפקידו במבצע שלום הגליל

קורות חייו

סרן גראוברט אהוד (אודי)

כ"ז בכסלו תשכ"א, 16.12.1960

כ"ה בחשון תשמ"ג, 11.11.1982

נפל בעת מילוי תפקידו במבצע שלום הגליל

קורות חייו

טור' היסטר ענת (נתי)

כ"א באייר תשכ"ו, 11.5.1966

ח' בשבט תשמ"ה, 30.1.1985

נפלה בעת שירותה

קורות חייה

סרן וייס דני

י"ט באייר תשי"ח, 9.5.1958

ט"ו בשבט תשמ"א, 20.1.1981

נפל בעת מילוי תפקידו

קורות חייו

רס"ל יוטל גיל (גילי)

ט"ו בשבט תשי"ח, 5.2.1958

ט"ו בכסלו תשמ"ג, 30.11.1982

נפל בעת שירותו

קורות חייו

סמל ישועה ניר

י"ד בחשון תשכ"ב, 11.11.1962

כ"א בסיון תשמ"ב, 12.6.1982

נפל בקרב בלבנון במבצע שלום הגליל

קורות חייו

סמל כהן יואל

י"ט בתמוז תרצ"ה, 2.7.1934

כ"ט בטבת תשמ"א, 22.1.1981

נפטר מפגיעה בעת שירותו

קורות חייו

סרן כהן יורם (יורי)

כ"ד באלול תרצ"ט, 8.9.1939

כ"א באייר תשל"ה, 2.5.1975

נפל במילוי תפקידו עקב פגיעה במלחמת יום הכיפורים

קורות חייו

סמ"ר ליליאור נדב

י"ט באדר תשכ"א, 7.3.1961

י"ט בסיון תשמ"ב, 10.6.1982

נפל בקרב בלבנון במבצע שלום הגליל

קורות חייו

רב"ט מורנו יובל

ט' בחשון תשכ"ו, 4.11.1965

כ"ט טבת תשמ"ו, 9.1.1986

נפל בעת מילוי תפקידו

קורות חייו

מיטשניק יאיר

י"ז בסיון תשל"ו, 27.5.1956

ט"ז בשבט תשל"ה, 28.1.1975

נפטר בעת שירותו

קורות חייו

סמ"ר מייסנר בני (בנימין)

י"ז ניסן תשכ"ד, 30.4.64

י"ט אדר א' תשמ"ט, 24.2.89

נפל בקרב בשכם

קורות חייו

רס"ר מרדו ניסים

ד' בחשון תשי"א, 15.10.1950

י"ז באב תשל"ז, 1.8.1977

נפל בעת מילוי תפקידו

קורות חייו

רב"ט משה אברהם (אבי)

ט"ז באב תשכ"א, 29.7.1961

כ"ד בסיון תשמ"ג, 5.6.1983

נפל בעת מילוי תפקידו במלחמת שלום הגליל

קורות חייו

סגן עמית יריב

י"ח באדר תשל"ב, 4.3.1972

י"ד בתשרי תשנ"ד, 29.9.1993

נפל בעת שירותו

קורות חייו

רב"ט עמית סמדר

י"א באייר תש"ל, 17.5.1970

ג' בתשרי תשנ"א, 22.9.1990

נפטרה בעת שירותה הצבאי

קורות חייה

סמל עקרי דורון

י"ג בתשרי תשי"ח, 7.10.1957

א' בסיון תשל"ח, 6.6.1978

נפל בעת שירותו

קורות חייו

סמלת פיסקי מרים (מירה)

כ"ד באב תשי"ד, 23.8.1954

א' באדר תשל"ד, 23.2.1974

נפלה בעת שירותה

קורות חייה

טור' פרנק בנימין (בני)

ז' בניסן תשט"ו, 30.3.1955

י"א באב תשל"ג, 30.7.1974

נפל בעת מילוי תפקידו

קורות חייו

רב"ט קצביץ' רני (רנצ'ו)

כ"ח בתשרי תשל"ה, 14.10.1974

ט' בתשרי תשנ"ד, 23.9.1993

נפל בעת מילוי תפקידו

קורות חייו

סרן קריסטל מנחם

כ"ד באדר ב' תש"ח, 4.4.1948

כ"ד בחשון תשל"ח, 5.11.1977

נפל בעת שירותו

קורות חייו

סרן רז איל

י"ח בניסן תש"ד, 21.4.1954

ג' בכסלו תשמ"ב, 29.11.1981

נפל בעת מילוי תפקידו במרדף אחר מחבלים בוואדי קלט

קורות חייו

רב"ט שגב יצחק (איציק)

ד' באדר תרצ"ד, 19.2.1934

ל' בניסן תשל"ד, 22.4.1974

נפטר בעת שירותו

קורות חייו

סמ"ר שוחט רועי

ז' באייר תשל"ב, 21.4.1972

י"ד בתשרי תשנ"ד, 29.9.1993

נפל בעת מילוי תפקידו

קורות חייו

רב"ט שני רן (רנצ'ו)

י"ד באב תשכ"ב, 13.8.1962

י"ט בסיון תשמ"ב, 10.6.1982

נפל בקרב בלבנון במבצע שלום הגליל

קורות חייו

רס"ר אברמוביץ אמיר

ט"ו בתשרי תשמ"א, 25.09.1980

י"ג בטבת תשע"א, 20.12.2010

נפל בעת שירותו הצבאי

קורות חייו

סגן גבאי אילן

י"ח כסלו תשמ"ה, 12.12.1984

ז' באב תשס"ו, 1.8.2006

נפל בקרב

קורות חייו

רב"ט דן (דהן) דניאל

ט"ז בתשרי תשנ"ד, 1.10.1993

כ"ה באלול תשע"ב, 12.09.2012

נפלה בעת שירותה הצבאי

קורות חייה

סמ"ר זך אוהד

ב' בניסן תשל"ט, 30.3.79

י"א טבת תשנ"ט, 30.12.98

נפל בפעילות מבצעית

קורות חייו

סמל כהן דני

כ"ט אלול תשל"ח, 30.9.78

כ"ג טבת תשנ"ט, 10.1.99

נפל בעת שירותו

קורות חייו

סמל כהנא ניר

י' חשון תשמ"ו, 25.10.85

ז' כסלו תשס"ו, 8.12.05

נפל בקרב

קורות חייו

סמ"ר לודמר נמרוד

י"א באדר תשל"א, 14.3.1971

כ"ח בכסלו תש"ס, 7.12.1999

נהרג בתאונת דרכים

קורות חייו

סמל לוין לירן-אהרון

י"ח בניסן תשל"ה, 30.3.1975

י"א בתמוז תשנ"ז, 16.7.1997

נפל בעת מילוי תפקידו באבטחת היישוב טל מנשה

קורות חייו

סמ"ר ניקסון ניר

כ"ד בסיוון תשמ"א, 26.6.1981

ז' בשבט תשס"ג, 10.1.2003

נפל בעת מילוי תפקידו

קורות חייו

סמ"ר סוזין עידן

י"ז בחשון תשמ"ב, 14.11.1981

ד' באדר א' תשס"ג, 6.2.2003

נפל בקרב בשכם

קורות חייו

סג"מ רהב בר

ז' תמוז תשנ"ג, 26.6.93

כ"א תמוז תשע"ד, 19.7.14

נפל בקרב ברצועת עזה, במבצע "צוק איתן"

קורות חייו
2022 © כל הזכויות שמורות למרכז ההנצחה והמועצה המקומית קרית טבעון
צילומים: יסמין להב
עיצוב ופיתוח אתר: NBL Design
עריכת וידאו: אודי בורגר
2020 © כל הזכויות שמורות למרכז ההנצחה והמועצה המקומית קרית טבעון
צילומים: יסמין להב
עיצוב ופיתוח אתר: NBL Design
עריכת וידאו: אודי בורגר
למעלה