דפדוף בדפי הנופלים
דפדוף בדפי הנופלים
דפדוף בדפי הנופלים
דפדוף בדפי הנופלים

סגן דויטש איתן

א' באדר ב' תש"ח, 12.3.1948

ג' בתמוז תשכ"ט, 19.6.1969

נפל בעת מילוי תפקידו

חטיבת גולני

בן יהודה וקלרה. נולד בזגרב שביוגוסלביה. לפני שמלאה לו שנה, עלה עם משפחתו ארצה. הוא למד בבית הספר היסודי "קרית עמל" ובבית הספר התיכון על שם חיים גרינברג בקרית טבעון. איתן היה בעל כושר גופני רב והצטיין בענפי ספורט שונים – וביניהם שחייה. ארבע שנים היה שחקן בקבוצת הכדורסל של "הפועל" קרית טבעון.

איתן גויס לצה"ל באוגוסט 1966, והתחיל לעלות בסולם הדרגות עד שהגיע לדרגת סגן. בטרם סיים את שירות החובה שלו, נפל בעת מילוי תפקידו.

הוא הובא למנוחת עולמים בבית הקברות הצבאי בחיפה. חברו הטוב כתב עליו: "לי היה איתן מפקד, אולם קודם כל חבר. זכיתי לעבוד עמו ולחיות אתו, קרוב אליו, כמה חודשים. היו אלה חודשים ארוכים ומלאי מתח בקו האש על הירדן. נהניתי להיות במחיצתו וראיתי בו דוגמה של מפקד טוב. הוא ידע להסתדר ולהתנהג יפה עם חייליו הרובאים, חיילים שלא קל היה לפקד עליהם... החיים המשותפים והתנאים, שהכתיבו קרבה רבה בין אנשי המוצב, הביאו אותנו לשיחות קרובות מאוד. משיחות אלו למדתי להכיר את איתן... הוא סיפר לי רבות על תוכניותיו לעתיד, וזכורני כיצד היה מתמיד כבר אז בלימוד השפה האיטלקית, כדי שיוכל לצאת לאיטליה, ללמוד רפואה בתום השירות. היה בו באיתן קסם אישי רב והליכותיו היו אנושיות, כך שבתכונותיו אלו ידע לקנות את לב חייליו, להפעילם ולהביאם לביצוע פקודותיו, לא רק מתוך שהוא מפקדם אלא מתוך הכרה ורצון".

סגן דויטש איתן

א' באדר ב' תש"ח, 12.3.1948

ג' בתמוז תשכ"ט, 19.6.1969

נפל בעת מילוי תפקידו

חטיבת גולני

בן יהודה וקלרה. נולד בזגרב שביוגוסלביה. לפני שמלאה לו שנה, עלה עם משפחתו ארצה. הוא למד בבית הספר היסודי "קרית עמל" ובבית הספר התיכון על שם חיים גרינברג בקרית טבעון. איתן היה בעל כושר גופני רב והצטיין בענפי ספורט שונים – וביניהם שחייה. ארבע שנים היה שחקן בקבוצת הכדורסל של "הפועל" קרית טבעון.

איתן גויס לצה"ל באוגוסט 1966, והתחיל לעלות בסולם הדרגות עד שהגיע לדרגת סגן. בטרם סיים את שירות החובה שלו, נפל בעת מילוי תפקידו.

הוא הובא למנוחת עולמים בבית הקברות הצבאי בחיפה. חברו הטוב כתב עליו: "לי היה איתן מפקד, אולם קודם כל חבר. זכיתי לעבוד עמו ולחיות אתו, קרוב אליו, כמה חודשים. היו אלה חודשים ארוכים ומלאי מתח בקו האש על הירדן. נהניתי להיות במחיצתו וראיתי בו דוגמה של מפקד טוב. הוא ידע להסתדר ולהתנהג יפה עם חייליו הרובאים, חיילים שלא קל היה לפקד עליהם... החיים המשותפים והתנאים, שהכתיבו קרבה רבה בין אנשי המוצב, הביאו אותנו לשיחות קרובות מאוד. משיחות אלו למדתי להכיר את איתן... הוא סיפר לי רבות על תוכניותיו לעתיד, וזכורני כיצד היה מתמיד כבר אז בלימוד השפה האיטלקית, כדי שיוכל לצאת לאיטליה, ללמוד רפואה בתום השירות. היה בו באיתן קסם אישי רב והליכותיו היו אנושיות, כך שבתכונותיו אלו ידע לקנות את לב חייליו, להפעילם ולהביאם לביצוע פקודותיו, לא רק מתוך שהוא מפקדם אלא מתוך הכרה ורצון".

למעלה