דפדוף בדפי הנופלים
דפדוף בדפי הנופלים
דפדוף בדפי הנופלים
דפדוף בדפי הנופלים

רב"ט וגשל נתן

ז' באדר תרפ"א, 15.2.1921

כ"ז בניסן תש"ח, 6.5.1948

נפל בקרב ליד בית קשת

חיל השריון

בן ישעיהו וחיה. נולד בעיר ניסקו שבפולין. בהיותו בן 4 עברו הוריו לצ'כיה. גדל בעיר ברנו, באווירה של ציונות ושאיפה לעליה חלוצית ארצה. למד בגימנסיה היהודית היחידה בעיר. בעקבות אחיו ואחיותיו הגדולים הצטרף, בהיותו בן 10, לתנועת הנוער "תכלת לבן". למד בגימנסיה היהודית בברנו. אחרי עליית אחיו ארצה לא נח ולא שקט, עד אשר ניאותו הוריו ואף הוא עלה לארץ, בשנת 1935 - והוא אז רק בן 14. היה תחילה בבנימינה, אצל אחותו, אחר-כך בגן-חיים, אצל אחיו, ושם הכשיר את עצמו לחיי קיבוץ. הצטרף ב-1936 לקבוצת הכשרה של "עליית הנוער" באיילת השחר. שם למד ועבד בחקלאות. ניחן בתבונת כפיים והצטיין בדייקנות עבודתו. עם תום ההכשרה נכנס כחבר לקיבוץ עין גב ועבד שם בשמירת השדות, בסנדלרייה, ברפת, בענף הדיג, ובכל מקום הצליח בעבודה. במו ידיו הקים את הספרייה, מאחר שלא היה תקציב לכך, וגם הקים את צריף המגורים. כל ימי שבתו בעין גב, ובעיקר בשנתיים האחרונות, היה פעיל בענייני ביטחון ונודע כמדריך טוב לנשק. כעבור 6 שנים, משעזב את הקיבוץ, עבר לקרית עמל ואמר להקים שם משק ביחד עם אחותו וגיסו.

עסק בעבודות בנין כטפסן ובמהרה היה פועל אחראי לבניין בו עבד. בעל מרץ, איתן ברוחו וחסון בגופו. גם בקרית עמל הוסיף לעסוק בענייני ה"הגנה", השתתף בייצור הנשק במחתרת, ולא נרתע מסיכון עצמו ואף התקין "סליק" לנשק בחצר משקו.

עם פרוץ מלחמת השחרור היה בן הראשונים שהתגייסו לשירות מלא, עוד לפני היות צה"ל. השתתף בקרבות בסביבה ונודע לכל בעוז רוחו.

נפל בסג'רה והובא לקבורה בבית קשת.

רב"ט וגשל נתן

ז' באדר תרפ"א, 15.2.1921

כ"ז בניסן תש"ח, 6.5.1948

נפל בקרב ליד בית קשת

חיל השריון

בן ישעיהו וחיה. נולד בעיר ניסקו שבפולין. בהיותו בן 4 עברו הוריו לצ'כיה. גדל בעיר ברנו, באווירה של ציונות ושאיפה לעליה חלוצית ארצה. למד בגימנסיה היהודית היחידה בעיר. בעקבות אחיו ואחיותיו הגדולים הצטרף, בהיותו בן 10, לתנועת הנוער "תכלת לבן". למד בגימנסיה היהודית בברנו. אחרי עליית אחיו ארצה לא נח ולא שקט, עד אשר ניאותו הוריו ואף הוא עלה לארץ, בשנת 1935 - והוא אז רק בן 14. היה תחילה בבנימינה, אצל אחותו, אחר-כך בגן-חיים, אצל אחיו, ושם הכשיר את עצמו לחיי קיבוץ. הצטרף ב-1936 לקבוצת הכשרה של "עליית הנוער" באיילת השחר. שם למד ועבד בחקלאות. ניחן בתבונת כפיים והצטיין בדייקנות עבודתו. עם תום ההכשרה נכנס כחבר לקיבוץ עין גב ועבד שם בשמירת השדות, בסנדלרייה, ברפת, בענף הדיג, ובכל מקום הצליח בעבודה. במו ידיו הקים את הספרייה, מאחר שלא היה תקציב לכך, וגם הקים את צריף המגורים. כל ימי שבתו בעין גב, ובעיקר בשנתיים האחרונות, היה פעיל בענייני ביטחון ונודע כמדריך טוב לנשק. כעבור 6 שנים, משעזב את הקיבוץ, עבר לקרית עמל ואמר להקים שם משק ביחד עם אחותו וגיסו.

עסק בעבודות בנין כטפסן ובמהרה היה פועל אחראי לבניין בו עבד. בעל מרץ, איתן ברוחו וחסון בגופו. גם בקרית עמל הוסיף לעסוק בענייני ה"הגנה", השתתף בייצור הנשק במחתרת, ולא נרתע מסיכון עצמו ואף התקין "סליק" לנשק בחצר משקו.

עם פרוץ מלחמת השחרור היה בן הראשונים שהתגייסו לשירות מלא, עוד לפני היות צה"ל. השתתף בקרבות בסביבה ונודע לכל בעוז רוחו.

נפל בסג'רה והובא לקבורה בבית קשת.

למעלה