דפדוף בדפי הנופלים
דפדוף בדפי הנופלים
דפדוף בדפי הנופלים
דפדוף בדפי הנופלים

טור' לוין אברהם

כ"ח בשבט תרס"ז, 12.2.1907

ט"ו באלול תש"ח, 19.9.1948

נפל בעת מילוי תפקידו

חיל השריון

בן אליעזר ופסיה. נולד בפולין. למד בבית-ספר עממי ומקצועי. היה חבר "החלוץ" ומטרת חייו הייתה לעלות לארץ. למרות התנגדות הוריו, עזב את הבית ועלה בשנת 1925. עבד כפועל חקלאי במקומות שונים, ותכופות סבל גם מחוסר עבודה. השתתף רבות במשמרות על כיבוש העבודה העברית בפרדסי המושבות. חבר ותיק ב"הגנה", השתתף בפעולותיה השונות ומילא תפקידי שמירה בנאמנות. חבר טוב ורע נאמן. מטבעו היה נחבא אל הכלים ועשה כל עבודה בצנעה. אב מסור מאד למשפחתו ולאחסך כל עמל למענה. מאהבתו העזה לארץ עבר בה לאורכה ולרוחבה.

עם פרוץ מלחמת השחרור התגייס לשמירה במשלטים, ואחרי ימים של עבודה קשה ומפרכת עשה לילותיו במילוי תפקידים ומשימות. קיפח את חייו בתאונת דרכים, על יד טבעון, ולמחרת היום הובא למנוחת עולמים בבית-הקברות בקרית עמל.

טור' לוין אברהם

כ"ח בשבט תרס"ז, 12.2.1907

ט"ו באלול תש"ח, 19.9.1948

נפל בעת מילוי תפקידו

חיל השריון

בן אליעזר ופסיה. נולד בפולין. למד בבית-ספר עממי ומקצועי. היה חבר "החלוץ" ומטרת חייו הייתה לעלות לארץ. למרות התנגדות הוריו, עזב את הבית ועלה בשנת 1925. עבד כפועל חקלאי במקומות שונים, ותכופות סבל גם מחוסר עבודה. השתתף רבות במשמרות על כיבוש העבודה העברית בפרדסי המושבות. חבר ותיק ב"הגנה", השתתף בפעולותיה השונות ומילא תפקידי שמירה בנאמנות. חבר טוב ורע נאמן. מטבעו היה נחבא אל הכלים ועשה כל עבודה בצנעה. אב מסור מאד למשפחתו ולאחסך כל עמל למענה. מאהבתו העזה לארץ עבר בה לאורכה ולרוחבה.

עם פרוץ מלחמת השחרור התגייס לשמירה במשלטים, ואחרי ימים של עבודה קשה ומפרכת עשה לילותיו במילוי תפקידים ומשימות. קיפח את חייו בתאונת דרכים, על יד טבעון, ולמחרת היום הובא למנוחת עולמים בבית-הקברות בקרית עמל.

למעלה