דפדוף בדפי הנופלים
דפדוף בדפי הנופלים
דפדוף בדפי הנופלים
דפדוף בדפי הנופלים

רב"ט סגל דורון

כ"ב בתמוז תרצ"ד, 4.7.1934

כ"ז במרחשוון תשי"ז, 1.11.1956

נפל בקרב אבו עגילה במבצע סיני

חיל הצנחנים

בן אליעזר (בוגר בית הספר החקלאי "מקווה ישראל") ואביה (בוגרת הסמינר למורות על שם לוינסקי בתל אביב). נולד בברוקלין של ניו יורק שבארצות הברית. עלה לארץ יחד עם משפחתו, שחזרה למולדת בשנת 1946.

סיים את לימודיו בבית הספר המקצועי (התיכון) שליד הטכניון בחיפה. מצא לחמו בחשמלאות. אהב את העבודה במכונה בכל נפשו. היה צנוע בהליכותיו וממעט דברים. גויס לצה"ל ביולי 1953 והתנדב ליחידת הצנחנים. היה חרוץ ומסור לתפקידו. לאחר שחרורו עזר לאביו בעבודתו כטרקטוריסט. שאיפתו הייתה להתמחות בדיזלים. בשירות המילואים הועבר לשריון.

עם פרוץ מערכת סיני גויס שוב ונפל בקרב אבו עגילה. הובא לקבורה בבית הקברות הצבאי לשעת חירום בשלח, וביום ה' במרחשוון תשי"ח (30.10.1957) הועבר למנוחת עולמים בבית הקברות בטבעון. בחודש דצמבר, שנה שנה, עורכת המועצה המקומית של קרית טבעון, בשיתוף עם סניף "הפועל" שבמקום,"מרוץ סיני", על שמו ולזכרו.

רב"ט סגל דורון

כ"ב בתמוז תרצ"ד, 4.7.1934

כ"ז במרחשוון תשי"ז, 1.11.1956

נפל בקרב אבו עגילה במבצע סיני

חיל הצנחנים

בן אליעזר (בוגר בית הספר החקלאי "מקווה ישראל") ואביה (בוגרת הסמינר למורות על שם לוינסקי בתל אביב). נולד בברוקלין של ניו יורק שבארצות הברית. עלה לארץ יחד עם משפחתו, שחזרה למולדת בשנת 1946.

סיים את לימודיו בבית הספר המקצועי (התיכון) שליד הטכניון בחיפה. מצא לחמו בחשמלאות. אהב את העבודה במכונה בכל נפשו. היה צנוע בהליכותיו וממעט דברים. גויס לצה"ל ביולי 1953 והתנדב ליחידת הצנחנים. היה חרוץ ומסור לתפקידו. לאחר שחרורו עזר לאביו בעבודתו כטרקטוריסט. שאיפתו הייתה להתמחות בדיזלים. בשירות המילואים הועבר לשריון.

עם פרוץ מערכת סיני גויס שוב ונפל בקרב אבו עגילה. הובא לקבורה בבית הקברות הצבאי לשעת חירום בשלח, וביום ה' במרחשוון תשי"ח (30.10.1957) הועבר למנוחת עולמים בבית הקברות בטבעון. בחודש דצמבר, שנה שנה, עורכת המועצה המקומית של קרית טבעון, בשיתוף עם סניף "הפועל" שבמקום,"מרוץ סיני", על שמו ולזכרו.

למעלה