דפדוף בדפי הנופלים
דפדוף בדפי הנופלים
דפדוף בדפי הנופלים
דפדוף בדפי הנופלים

טור' גולדפרב דוד

כ' בסיון תרע"ד, 5.6.1912

כ"ד בתמוז תש"ח, 31.7.48

נפל בעת מילוי תפקידו

חיל ההנדסה

בן חיים ומרים, נולד בסטאשוב, פולין. עלה ארצה בשנת 1932, ומאז היה חבר ב"הסתדרות העובדים" ופעיל בשורות ה"הגנה". היה צבע לפי מקצועו, בעל לאישה ואב לשני בנים. בשנת 1938 התיישב עם משפחתו בקרית עמל (חרתיה). בימי המאורעות של אותה תקופה סבלה הנקודה רבות. הוא התמסר באהבה וללא לאות לעיבוד אדמתו, לשמירה ולהגנה מפני חורשי רעות.

אוהב אדם, עליז, איש משפחה חם לב, האמין בימים טובים לעם ולמשפחתו, וציפה להם. היה חבר מסור לפעילויות ה"הגנה" – מקבל כמובן מאליו את הנדרש ממנו ומבצע הכל בנאמנות, למרות תנאי הזמן והמגורים הקשים בקרית עמל. כזה היה וכזה יישאר בזיכרוננו.

עם פרוץ מאורעות תש"ח, יצא עם קבוצת חברים כמומחה ל"שפנדאו", והצליח לטהר את הסביבה מכנופיות המרצחים ולהבטיח את התחבורה לקרית עמל. השתתף בכיבוש ולדהיים ומספר כפרים ערביים. לאחר שהתגייס לצבא ההגנה עבר קורס להנדסה צבאית, והשתתף בפעולות חבלניות שונות בכיבוש לוד ורמלה ובהרבה פעולות אחרות. ביום 31.7.1948, בהיותו בדרכו לנגב, נהרג בעלותו על מוקש. היה קבור ברוחמה. ב-18.5.1950 הועבר לבית הקברות הצבאי בחיפה.

טור' גולדפרב דוד

כ' בסיון תרע"ד, 5.6.1912

כ"ד בתמוז תש"ח, 31.7.48

נפל בעת מילוי תפקידו

חיל ההנדסה

בן חיים ומרים, נולד בסטאשוב, פולין. עלה ארצה בשנת 1932, ומאז היה חבר ב"הסתדרות העובדים" ופעיל בשורות ה"הגנה". היה צבע לפי מקצועו, בעל לאישה ואב לשני בנים. בשנת 1938 התיישב עם משפחתו בקרית עמל (חרתיה). בימי המאורעות של אותה תקופה סבלה הנקודה רבות. הוא התמסר באהבה וללא לאות לעיבוד אדמתו, לשמירה ולהגנה מפני חורשי רעות.

אוהב אדם, עליז, איש משפחה חם לב, האמין בימים טובים לעם ולמשפחתו, וציפה להם. היה חבר מסור לפעילויות ה"הגנה" – מקבל כמובן מאליו את הנדרש ממנו ומבצע הכל בנאמנות, למרות תנאי הזמן והמגורים הקשים בקרית עמל. כזה היה וכזה יישאר בזיכרוננו.

עם פרוץ מאורעות תש"ח, יצא עם קבוצת חברים כמומחה ל"שפנדאו", והצליח לטהר את הסביבה מכנופיות המרצחים ולהבטיח את התחבורה לקרית עמל. השתתף בכיבוש ולדהיים ומספר כפרים ערביים. לאחר שהתגייס לצבא ההגנה עבר קורס להנדסה צבאית, והשתתף בפעולות חבלניות שונות בכיבוש לוד ורמלה ובהרבה פעולות אחרות. ביום 31.7.1948, בהיותו בדרכו לנגב, נהרג בעלותו על מוקש. היה קבור ברוחמה. ב-18.5.1950 הועבר לבית הקברות הצבאי בחיפה.

למעלה