דפדוף בדפי הנופלים
דפדוף בדפי הנופלים
דפדוף בדפי הנופלים
דפדוף בדפי הנופלים

טור' הלפרין חנן-צבי (אוטו)

י"ב בתשרי תרע"ה, 2.10.1914

ב' בסיון תש"ח, 9.6.1948

נפל בקרב על לוביה

חיל השריון

בן ארמין וטובה, נולד בטימישוארה אשר ברומניה. בן 7 נתייתם מאביו. סיים בית-ספר תיכוני וב-1933 הגשים שאיפתו ועלה ארצה. ב-1936, עם פרוץ המאורעות, שירת כנוטר בירושלים בעיר העתיקה, במושבה הגרמנית וליד פסי הרכבת. משחלפו ימי המאורעות החל לעבוד במסגרות מכנית. בפרוץ מלחמת העולם השנייה התגייס לצבא. עם תום 4 שנות שירות, בחוזרו לאשתו וביתו בת הארבע, עברו לקרית עמל, שם עבד כפועל-בנין. חריצותו עמדה לו והוא נעשה ברזלן מומחה. את שעות הפנאי שלו הקדיש לפיתוח משקו הקטן על יד ביתו. נטע גן ליד הבית והקים בו מכוורת. חביב היה עליו ספורט השחייה שהצטיין בו.

עם גבור המתיחות בארץ חזר לתפקידי ה"הגנה". כשהותקפה משמר העמק, יצא בראש קבוצת פועלים לעזרת המקום. ב-15.5.1948 גויס ליחידה לוחמת, והשתתף בקרב צמח ובהגנת עין גב. ב-9.6.1948 יצא גדודו לכיבוש לוביה – סג'רה. הוא הגן בחיפוי אש על המשוריינים הנסוגים ולא שם לב לפצעיו. בפעולה זו נפל. היה קבור בכפר-חיטין. הועבר לחיפה ב-21.9.1949. בנו השני נולד ארבעה חדשים אחרי מותו.

טור' הלפרין חנן-צבי (אוטו)

י"ב בתשרי תרע"ה, 2.10.1914

ב' בסיון תש"ח, 9.6.1948

נפל בקרב על לוביה

חיל השריון

בן ארמין וטובה, נולד בטימישוארה אשר ברומניה. בן 7 נתייתם מאביו. סיים בית-ספר תיכוני וב-1933 הגשים שאיפתו ועלה ארצה. ב-1936, עם פרוץ המאורעות, שירת כנוטר בירושלים בעיר העתיקה, במושבה הגרמנית וליד פסי הרכבת. משחלפו ימי המאורעות החל לעבוד במסגרות מכנית. בפרוץ מלחמת העולם השנייה התגייס לצבא. עם תום 4 שנות שירות, בחוזרו לאשתו וביתו בת הארבע, עברו לקרית עמל, שם עבד כפועל-בנין. חריצותו עמדה לו והוא נעשה ברזלן מומחה. את שעות הפנאי שלו הקדיש לפיתוח משקו הקטן על יד ביתו. נטע גן ליד הבית והקים בו מכוורת. חביב היה עליו ספורט השחייה שהצטיין בו.

עם גבור המתיחות בארץ חזר לתפקידי ה"הגנה". כשהותקפה משמר העמק, יצא בראש קבוצת פועלים לעזרת המקום. ב-15.5.1948 גויס ליחידה לוחמת, והשתתף בקרב צמח ובהגנת עין גב. ב-9.6.1948 יצא גדודו לכיבוש לוביה – סג'רה. הוא הגן בחיפוי אש על המשוריינים הנסוגים ולא שם לב לפצעיו. בפעולה זו נפל. היה קבור בכפר-חיטין. הועבר לחיפה ב-21.9.1949. בנו השני נולד ארבעה חדשים אחרי מותו.

למעלה