דפדוף בדפי הנופלים
דפדוף בדפי הנופלים
דפדוף בדפי הנופלים
דפדוף בדפי הנופלים

סגן בלילה מאיר

ו' באייר תשכ"א, 22.4.1961

י"ב בניסן תשמ"ג, 25.3.1983

נפל בעת מילוי תפקידו

נח״ל מוצנח

בן טבעון, שצמח וגדל לתורה, למעשים טובים ולמלחמה, עד היום הנורא 25.3.83, י"ב בניסן תשמ"ג – בו נפל. כל מסלול לימודיו עובר במערכת החינוך הדתית, מהגן הדתי בשכונה, בביה"ס "יבנה" – ואחר כך בישיבה בשדה יעקב, ולאחריה הישיבה "אור חדש" שברכסים. היה תלמיד הפנימיה שם ועם כל החברים גויס לנח"ל – כגרעין "עד-אל" בטירת צבי. נשלח לקורס קצינים והיה מפקד מחלקה. נפצע ונהרג בתרגיל אימונים.

- - - מאת צבא ההגנה לישראל, המטה הכללי, משפחת בלילה: סגן מאיר בלילה ז"ל נפגע בעת מילוי תפקידו באימון חייליו ומת מפצעיו בביה"ח. מאיר ז"ל היה קצין מעולה, דמות אהובה ואהודה על מפקדיו וחייליו כאחד. אני, מפקד היחידה, וחיילי מביעים את השתתפותנו באבלכם הכבד עם הלקח מכם מאיר. – אריק יואל, סא"ל. מפקד היחידה.

- - - מאיר, האביב הגיע, צא וראה הרי לזאת חיכית כל הימים. האדמה הטובה, הדשנה, מוריקה מדמעות אבלים, פורחת מדם נערים שהלכו לבלי שוב. על פניה רמז של חיוך נעורים, ומתוכו עולה חיוך מוכר, אותו חיוך רחב שלך, הזועק וקורע את הלב. האדמה הטובה בוכייה על חיוך נוסף שאבד, על חבר יקר, שלא נראה עוד לעולם.

- - - לנו רק נותר להתרפק על הזיכרונות הרבים, עם כל הרגעים העצובים והעליזים, עם כל הימים הכאובים, עם כל הלילות הרומנטיים, לזכור אותך כפי שהיית, כפי שהינך ולהישבע שלא נשכח, ולהישבע שתמיד נזכור אותך.

סגן בלילה מאיר

ו' באייר תשכ"א, 22.4.1961

י"ב בניסן תשמ"ג, 25.3.1983

נפל בעת מילוי תפקידו

נח״ל מוצנח

בן טבעון, שצמח וגדל לתורה, למעשים טובים ולמלחמה, עד היום הנורא 25.3.83, י"ב בניסן תשמ"ג – בו נפל. כל מסלול לימודיו עובר במערכת החינוך הדתית, מהגן הדתי בשכונה, בביה"ס "יבנה" – ואחר כך בישיבה בשדה יעקב, ולאחריה הישיבה "אור חדש" שברכסים. היה תלמיד הפנימיה שם ועם כל החברים גויס לנח"ל – כגרעין "עד-אל" בטירת צבי. נשלח לקורס קצינים והיה מפקד מחלקה. נפצע ונהרג בתרגיל אימונים.

- - - מאת צבא ההגנה לישראל, המטה הכללי, משפחת בלילה: סגן מאיר בלילה ז"ל נפגע בעת מילוי תפקידו באימון חייליו ומת מפצעיו בביה"ח. מאיר ז"ל היה קצין מעולה, דמות אהובה ואהודה על מפקדיו וחייליו כאחד. אני, מפקד היחידה, וחיילי מביעים את השתתפותנו באבלכם הכבד עם הלקח מכם מאיר. – אריק יואל, סא"ל. מפקד היחידה.

- - - מאיר, האביב הגיע, צא וראה הרי לזאת חיכית כל הימים. האדמה הטובה, הדשנה, מוריקה מדמעות אבלים, פורחת מדם נערים שהלכו לבלי שוב. על פניה רמז של חיוך נעורים, ומתוכו עולה חיוך מוכר, אותו חיוך רחב שלך, הזועק וקורע את הלב. האדמה הטובה בוכייה על חיוך נוסף שאבד, על חבר יקר, שלא נראה עוד לעולם.

- - - לנו רק נותר להתרפק על הזיכרונות הרבים, עם כל הרגעים העצובים והעליזים, עם כל הימים הכאובים, עם כל הלילות הרומנטיים, לזכור אותך כפי שהיית, כפי שהינך ולהישבע שלא נשכח, ולהישבע שתמיד נזכור אותך.

למעלה