דפדוף בדפי הנופלים
דפדוף בדפי הנופלים
דפדוף בדפי הנופלים
דפדוף בדפי הנופלים

טור' וידברג אפרים

כ"א באדר ב' תר"ע, 2.4.1910

כ"ג בתשרי תש"ט, 26.10.1948

נפל בעת מילוי תפקידו

חיל השריון

בן יעקב וסימה. נולד בצפת. למד ב"תלמוד תורה" ובבית ספר עממי ואחר כך למד שרברבות, ועבד בה ובעבודות אחרות. שירת בנוטרות ומטעם ה"הגנה" כקצין המשטרה הניידת, בסביבות צפת, וגם כמאמן ב"הגנה".

סיכן את עצמו לא פעם בשירות ביטחון הישוב והלך בראש למקומות המסוכנים.

בתקופת המאבק השתתף בפעולות המחתרת של ה"הגנה" נגד הבריטים.

עבר עם אשתו ושתי בנותיו לטבעון, והמשיך פעולותיו. משם התגייס לצבא ההגנה לישראל והשתתף בפעולות לשחרור הגליל.

נספה בהתפוצצות פצצה בטבעון. למחרת היום הובא למנוחת-עולמים בבית הקברות בקרית עמל.

טור' וידברג אפרים

כ"א באדר ב' תר"ע, 2.4.1910

כ"ג בתשרי תש"ט, 26.10.1948

נפל בעת מילוי תפקידו

חיל השריון

בן יעקב וסימה. נולד בצפת. למד ב"תלמוד תורה" ובבית ספר עממי ואחר כך למד שרברבות, ועבד בה ובעבודות אחרות. שירת בנוטרות ומטעם ה"הגנה" כקצין המשטרה הניידת, בסביבות צפת, וגם כמאמן ב"הגנה".

סיכן את עצמו לא פעם בשירות ביטחון הישוב והלך בראש למקומות המסוכנים.

בתקופת המאבק השתתף בפעולות המחתרת של ה"הגנה" נגד הבריטים.

עבר עם אשתו ושתי בנותיו לטבעון, והמשיך פעולותיו. משם התגייס לצבא ההגנה לישראל והשתתף בפעולות לשחרור הגליל.

נספה בהתפוצצות פצצה בטבעון. למחרת היום הובא למנוחת-עולמים בבית הקברות בקרית עמל.

למעלה