דפדוף בדפי הנופלים
דפדוף בדפי הנופלים
דפדוף בדפי הנופלים
דפדוף בדפי הנופלים

רב"ט קצביץ' רני (רנצ'ו)

כ"ח בתשרי תשל"ה, 14.10.1974

ט' בתשרי תשנ"ד, 23.9.1993

נפל בעת מילוי תפקידו

חיל הרגלים

רנצ'ו נולד ב-14.10.1974 תשרי תשל"ד.

"נתתי לו כל שאפשר לתת: שיר וחיוך ורגליים לרקוד, יד מעודנת ולב מרטט, ומה אברך לך עוד?" (רחל שפירא, "מה אברך"). מי שהכיר את רני יודע – רני בורך בכל. ילד עם חיוך שלא מש מפניו היפות, לב מרגיש ונשמה מעודנת. ספורטאי מצטיין, תלמיד טוב, מדריך אהוב וחבר נאמן. היו רבים שזכו להיות חבריו. הילדים מבית הספר היסודי והשכונה, הנערים והנערות מהתיכון והחבר'ה מהצבא. לכל מקום אליו הגיע חזר עם חברים, ומי שהיה חבר, הבין שזכה בחברות מיוחדת, בחברות עם נער שידע להעריך בני אדם, שידע לאהוב ולהשקיע בקשר.

בחור עם קסם שאי אפשר לעמוד בפניו.

יחד עם המעורבות החברתית הגדולה, מצא זמן לטייל עם קשישה את טיולה היומי באהבה ובסבלנות.

וכשהתגייס לא נמצא לו תחליף, כי הקשישה רצתה רק "כמו רני". אבל כמו רני אין ולא יהיה.

רני התגייס (22.3.1993) לצוות טירונים של חה"ן גבעתי. הוא היה גאה ומאושר, כאשר סיים קורס חובשים קרביים בהצטיינות וחזר ליחידתו כחובש הצוות.

כשלושה שבועות לאחר מכן נפל במסע ארור. מסע אכזרי, שהתחיל כשכל הסיכויים נגדו...

מפקדיו לא השכילו לראות את הסימנים, ופקדו על רני לסחוב את האלונקה, ללא החלפה, עד שכוחותיו כלו.

רנצ'ו נפל ב-23.9.1993 תשרי תשנ"ג, ערב יום כיפור.

להוריו, צביה ומשה, היה יותר מבן - היה חבר אוהב ומקסים. לאחיו אלדד, היה אח יחיד ומיוחד. לחברתו איילת - היה יותר מחבר, הוא היה החבר הראשון.

כתשעה חודשים לאחר מותו, הצטרפה למשפחה אחותו גילי. תינוקת שלומדת להכיר אח אהוב שאיננו.

"הנער הזה הוא מלאך, לא עוד יברכוהו, לא עוד יבורך. אלוהים, אלוהים, לו אך ברכת לו חיים."

רב"ט קצביץ' רני (רנצ'ו)

כ"ח בתשרי תשל"ה, 14.10.1974

ט' בתשרי תשנ"ד, 23.9.1993

נפל בעת מילוי תפקידו

חיל הרגלים

רנצ'ו נולד ב-14.10.1974 תשרי תשל"ד.

"נתתי לו כל שאפשר לתת: שיר וחיוך ורגליים לרקוד, יד מעודנת ולב מרטט, ומה אברך לך עוד?" (רחל שפירא, "מה אברך"). מי שהכיר את רני יודע – רני בורך בכל. ילד עם חיוך שלא מש מפניו היפות, לב מרגיש ונשמה מעודנת. ספורטאי מצטיין, תלמיד טוב, מדריך אהוב וחבר נאמן. היו רבים שזכו להיות חבריו. הילדים מבית הספר היסודי והשכונה, הנערים והנערות מהתיכון והחבר'ה מהצבא. לכל מקום אליו הגיע חזר עם חברים, ומי שהיה חבר, הבין שזכה בחברות מיוחדת, בחברות עם נער שידע להעריך בני אדם, שידע לאהוב ולהשקיע בקשר.

בחור עם קסם שאי אפשר לעמוד בפניו.

יחד עם המעורבות החברתית הגדולה, מצא זמן לטייל עם קשישה את טיולה היומי באהבה ובסבלנות.

וכשהתגייס לא נמצא לו תחליף, כי הקשישה רצתה רק "כמו רני". אבל כמו רני אין ולא יהיה.

רני התגייס (22.3.1993) לצוות טירונים של חה"ן גבעתי. הוא היה גאה ומאושר, כאשר סיים קורס חובשים קרביים בהצטיינות וחזר ליחידתו כחובש הצוות.

כשלושה שבועות לאחר מכן נפל במסע ארור. מסע אכזרי, שהתחיל כשכל הסיכויים נגדו...

מפקדיו לא השכילו לראות את הסימנים, ופקדו על רני לסחוב את האלונקה, ללא החלפה, עד שכוחותיו כלו.

רנצ'ו נפל ב-23.9.1993 תשרי תשנ"ג, ערב יום כיפור.

להוריו, צביה ומשה, היה יותר מבן - היה חבר אוהב ומקסים. לאחיו אלדד, היה אח יחיד ומיוחד. לחברתו איילת - היה יותר מחבר, הוא היה החבר הראשון.

כתשעה חודשים לאחר מותו, הצטרפה למשפחה אחותו גילי. תינוקת שלומדת להכיר אח אהוב שאיננו.

"הנער הזה הוא מלאך, לא עוד יברכוהו, לא עוד יבורך. אלוהים, אלוהים, לו אך ברכת לו חיים."

למעלה