דפדוף בדפי הנופלים
דפדוף בדפי הנופלים
דפדוף בדפי הנופלים
דפדוף בדפי הנופלים

רב"ט לב משה (מקס)

י"ד בכסלו תרע"ד, 13.12.1913

כ"ז בטבת תש"ט, 28.1.1949

נפל בעת מילוי תפקידו

חיל השריון

בן יהושע ופרידה, נולד בעיר הנמל וילהלמסהאפן, גרמניה. גמר בית ספר עממי ומקצועי והיה קצב. בשנת 1936 עלה לארץ והתיישב בחיפה. עבד במקצועו. מיד מצא את הדרך אל ה"הגנה". בשנות 1939-1938 היה שומר מתנדב בקרית חרושת. במלחמת העולם השנייה התנדב לצבא הבריטי. השתתף בקרבות במצריים ובלוב והגיע לדרגת סרג'נט. ביוון נפל בשבי האיטלקים, ברח ונתפס וברח שנית ונתפס. נפצע בשני ניסיונות אלה, ויצא נכה מן השבי (היה עד שנת 1943 באיטליה, ומאז עד שחרורו – בגרמניה). חזר למקצועו. עבד בחברת "ספיניס" בחיפה, ואחר-כך בנמל. התגורר בקרית עמל.

במאי 1948 התגייס לצה"ל, לאחד מגדודי חטיבת "גולני". השתתף בקרבות בלוביה ובנגב. ב-28.1.1949, בשובו הביתה מן הנגב לחופשה, נספה בתאונת דרכים כקילומטר לפני ביתו, בקטע הדרך בין שער העמקים וקרית עמל. נקבר תחילה בקרית עמל, וביום 17.5.1951 הועבר למנוחת עולמים בחיפה. השאיר אחריו אישה וילד.

רב"ט לב משה (מקס)

י"ד בכסלו תרע"ד, 13.12.1913

כ"ז בטבת תש"ט, 28.1.1949

נפל בעת מילוי תפקידו

חיל השריון

בן יהושע ופרידה, נולד בעיר הנמל וילהלמסהאפן, גרמניה. גמר בית ספר עממי ומקצועי והיה קצב. בשנת 1936 עלה לארץ והתיישב בחיפה. עבד במקצועו. מיד מצא את הדרך אל ה"הגנה". בשנות 1939-1938 היה שומר מתנדב בקרית חרושת. במלחמת העולם השנייה התנדב לצבא הבריטי. השתתף בקרבות במצריים ובלוב והגיע לדרגת סרג'נט. ביוון נפל בשבי האיטלקים, ברח ונתפס וברח שנית ונתפס. נפצע בשני ניסיונות אלה, ויצא נכה מן השבי (היה עד שנת 1943 באיטליה, ומאז עד שחרורו – בגרמניה). חזר למקצועו. עבד בחברת "ספיניס" בחיפה, ואחר-כך בנמל. התגורר בקרית עמל.

במאי 1948 התגייס לצה"ל, לאחד מגדודי חטיבת "גולני". השתתף בקרבות בלוביה ובנגב. ב-28.1.1949, בשובו הביתה מן הנגב לחופשה, נספה בתאונת דרכים כקילומטר לפני ביתו, בקטע הדרך בין שער העמקים וקרית עמל. נקבר תחילה בקרית עמל, וביום 17.5.1951 הועבר למנוחת עולמים בחיפה. השאיר אחריו אישה וילד.

למעלה