מרכז ההנצחה

memorial center

מרכז ההנצחה

מרכז ההנצחה בקרית טבעון הוקם בשנת 1987 ביוזמתה של קבוצת משפחות שכולות,
שראו בחזונם מפעל הנצחה ייחודי לבניהם ובנותיהם שנפלו במערכות ישראל:
בית פעיל ויוצר, שכל הבא בשעריו נוטל חלק במלאכת ההנצחה המתקיימת בו, ולו בעצם נוכחותו.

כמוקד חי של פעילות תרבותית, פועל המרכז הן בדרך של הנצחה ישירה – במפגשים, סיורים והדרכות לילדים ובני נוער – והן בפיתוח חיי הרוח והרגש שנועדו למקם את האדם במורשתו ובסביבתו.

זה לצד זה מתקיימים במרכז אירועי זיכרון עם מפגשים מרתקים בתחומי האמנות הפלסטית, הספרות, המוסיקה והקולנוע. זהו דיאלוג תמידי בין זיכרון העבר לחיי הרוח בהווה, בין האתוס לבין ביטויו בחיי היום-יום.

בלב הבית נמצא חדר הזיכרון, ובו חקוקים בבטון שמות הנופלים בני הקריה. חרכי הזכוכית שבקירות החדר מחברים את תוכנו אל החלל המרכזי, והצורה נמזגת במהות: הזיכרון אינו נותר בגדר כתובת על הקיר, אלא הוא משתלב בחיי ההווה ומטעין אותם במשמעות.

מרכז ההנצחה

מרכז ההנצחה בקרית טבעון הוקם בשנת 1987 ביוזמתה של קבוצת משפחות שכולות, שראו בחזונם מפעל הנצחה ייחודי לבניהם ובנותיהם שנפלו במערכות ישראל: בית פעיל ויוצר, שכל הבא בשעריו נוטל חלק במלאכת ההנצחה המתקיימת בו, ולו בעצם נוכחותו.

כמוקד חי של פעילות תרבותית, פועל המרכז הן בדרך של הנצחה ישירה – במפגשים, סיורים והדרכות לילדים ובני נוער – והן בפיתוח חיי הרוח והרגש שנועדו למקם את האדם במורשתו ובסביבתו.

זה לצד זה מתקיימים במרכז אירועי זיכרון עם מפגשים מרתקים בתחומי האמנות הפלסטית, הספרות, המוסיקה והקולנוע. זהו דיאלוג תמידי בין זיכרון העבר לחיי הרוח בהווה, בין האתוס לבין ביטויו בחיי היום-יום.

בלב הבית נמצא חדר הזיכרון, ובו חקוקים בבטון שמות הנופלים בני הקריה. חרכי הזכוכית שבקירות החדר מחברים את תוכנו אל החלל המרכזי, והצורה נמזגת במהות: הזיכרון אינו נותר בגדר כתובת על הקיר, אלא הוא משתלב בחיי ההווה ומטעין אותם במשמעות.