דפדוף בדפי הנופלים
דפדוף בדפי הנופלים
דפדוף בדפי הנופלים
דפדוף בדפי הנופלים

סגן פלד (פלשקס) חנן (חינה)

כ"ו באדר א' ת"ש, 6.3.1940

כ"ט באדר ב' תשכ"ב, 4.4.1962

נפל בעת מילוי תפקידו

חיל האוויר

בן דוב הכהן ועליזה. אביו היה דוקטור לרפואה וטרינרית. נולד בשריד.

בגיל עשר היה לאחד מגדנ"עי אוויר, וכעבור חמש שנים זכה לכנפיים.

למד בבית ספר יסודי בתל עדשים ובקרית טבעון, שנה אחת בבית הספר התיכון שבקרית טבעון ולבסוף בבית הספר הטכני שליד הטכניון העברי בחיפה. השתייך לתנועת "הנוער העובד". אהב טיולים והשתתף בהם.

כן אהב ריקודי עם.

באוגוסט 1958 גויס לצה"ל, ובתום שירותו הסדיר נשאר בצבא הקבע. סיים קורס טיס וגם קורס למדריכי טיס. הגיע לדרגת סגן. בשעת מילוי תפקידו נפל, והובא למנוחת עולמים בבית הקברות הצבאי בחיפה. שנה שנה נערכת תחרות ספורט בקרית טבעון לזכרו.

סגן פלד (פלשקס) חנן (חינה)

כ"ו באדר א' ת"ש, 6.3.1940

כ"ט באדר ב' תשכ"ב, 4.4.1962

נפל בעת מילוי תפקידו

חיל האוויר

בן דוב הכהן ועליזה. אביו היה דוקטור לרפואה וטרינרית. נולד בשריד.

בגיל עשר היה לאחד מגדנ"עי אוויר, וכעבור חמש שנים זכה לכנפיים.

למד בבית ספר יסודי בתל עדשים ובקרית טבעון, שנה אחת בבית הספר התיכון שבקרית טבעון ולבסוף בבית הספר הטכני שליד הטכניון העברי בחיפה. השתייך לתנועת "הנוער העובד". אהב טיולים והשתתף בהם.

כן אהב ריקודי עם.

באוגוסט 1958 גויס לצה"ל, ובתום שירותו הסדיר נשאר בצבא הקבע. סיים קורס טיס וגם קורס למדריכי טיס. הגיע לדרגת סגן. בשעת מילוי תפקידו נפל, והובא למנוחת עולמים בבית הקברות הצבאי בחיפה. שנה שנה נערכת תחרות ספורט בקרית טבעון לזכרו.

למעלה