דפדוף בדפי הנופלים
דפדוף בדפי הנופלים
דפדוף בדפי הנופלים
דפדוף בדפי הנופלים

טור' זלינגר פנחס

תרע"ח, 1918

כ' בטבת תש"ח, 2.1.48

נפל כתוצאה מפעולת איבה

ארגון ההגנה

פנחס, בן יונה שמואל וברכה, נולד בשנת תרע"ח (1918) בקולמיה, פולין. הוא שרד את אימי השואה, אך איבד את הוריו, שנספו באושוויץ.

העפיל לארץ במאי 1946, בספינה "מקס נורדאו", ולאחר זמן מה נישא למרים ועימה גר בקריית עמל. ערב מלחמת העצמאות, החל פנחס לעבוד במפעל "חרות".

ביום 01.01.1948 נסע פנחס באוטובוס מחיפה לביתו. כאשר עבר האוטובוס בסמוך לגשר ואדי רושמיה, מקום מועד לפורענות באותם הימים, פתחו הערבים באש לעברו. פנחס נפצע קשה והועבר לבית חולים, שם נפטר מפצעיו ביום המחרת, כ' בטבת תש"ח (02.01.1948). בן 30 היה במותו.

פנחס, הובא למנוחות בבית העלמין בחיפה

טור' זלינגר פנחס

תרע"ח, 1918

כ' בטבת תש"ח, 2.1.48

נפל כתוצאה מפעולת איבה

ארגון ההגנה

פנחס, בן יונה שמואל וברכה, נולד בשנת תרע"ח (1918) בקולמיה, פולין. הוא שרד את אימי השואה, אך איבד את הוריו, שנספו באושוויץ.

העפיל לארץ במאי 1946, בספינה "מקס נורדאו", ולאחר זמן מה נישא למרים ועימה גר בקריית עמל. ערב מלחמת העצמאות, החל פנחס לעבוד במפעל "חרות".

ביום 01.01.1948 נסע פנחס באוטובוס מחיפה לביתו. כאשר עבר האוטובוס בסמוך לגשר ואדי רושמיה, מקום מועד לפורענות באותם הימים, פתחו הערבים באש לעברו. פנחס נפצע קשה והועבר לבית חולים, שם נפטר מפצעיו ביום המחרת, כ' בטבת תש"ח (02.01.1948). בן 30 היה במותו.

פנחס, הובא למנוחות בבית העלמין בחיפה

למעלה