דפדוף בדפי הנופלים
דפדוף בדפי הנופלים
דפדוף בדפי הנופלים
דפדוף בדפי הנופלים

טור' לחובסקי זאב (וולבלה)

ט"ו בטבת תרפ"ו, 1926

ז' בתמוז תש"ח, 14.7.1948

נפל בקרב על סג'רה

חיל השריון

בן שלום ובתיה. נולד בשנת 1926 בפינסק, פולין. למד בבית ספר עממי. היה פעיל ב"הנוער הציוני" ונשא נפשו לעלות לארץ ישראל. בימי הגזירות וההשמדה הציל את נפשו, אף קנה לו ידיעה בתעשיית נשק שעמדה לו כשבא לארץ ועבד בתע"ש.

עם פרוץ מלחמת השחרור התגייס לשירות קרבי, ונלחם בגליל.

נפל בסג'רה, היה קבור בטבריה. ב-1.6.1950 הועבר למנוחת עולמים בבית הקברות בחיפה. הניח אישה.

טור' לחובסקי זאב (וולבלה)

ט"ו בטבת תרפ"ו, 1926

ז' בתמוז תש"ח, 14.7.1948

נפל בקרב על סג'רה

חיל השריון

בן שלום ובתיה. נולד בשנת 1926 בפינסק, פולין. למד בבית ספר עממי. היה פעיל ב"הנוער הציוני" ונשא נפשו לעלות לארץ ישראל. בימי הגזירות וההשמדה הציל את נפשו, אף קנה לו ידיעה בתעשיית נשק שעמדה לו כשבא לארץ ועבד בתע"ש.

עם פרוץ מלחמת השחרור התגייס לשירות קרבי, ונלחם בגליל.

נפל בסג'רה, היה קבור בטבריה. ב-1.6.1950 הועבר למנוחת עולמים בבית הקברות בחיפה. הניח אישה.

למעלה