דפדוף בדפי הנופלים
דפדוף בדפי הנופלים
דפדוף בדפי הנופלים
דפדוף בדפי הנופלים

טור' מזרחי אברהם

תרס"ח, 1908

ט' תמוז תש"ד, 30.6.1944

נפל בעת מילוי תפקידו

ארגון ההגנה

בן שרה ויצחק. נולד בשנת תרס"ח (1908) באיניסבין שבתורכיה. בנעוריו עבר לסוריה, שם למד תחילה ואחרי כן החל לעסוק במסחר וראה ברכה בעמלו. בשנת 1943 עלה לארץ ישראל עם שלושת ילדיו ואימו והתגורר באלרואי. כאן התגייס לחיל הנוטרים, הצטרף ל"הגנה", ועסק בשמירה באזור כורדני, שבעמק זבולון. בליל שבת, ט' בתמוז תש"ד (30.6.1944) נפגע בהיותו בשמירה, על ידי מכונית ונהרג.

הובא לקבורה באלרואי. הניח אם, אישה, שתי בנות ובן. בן 36 היה בנופלו.

טור' מזרחי אברהם

תרס"ח, 1908

ט' תמוז תש"ד, 30.6.1944

נפל בעת מילוי תפקידו

ארגון ההגנה

בן שרה ויצחק. נולד בשנת תרס"ח (1908) באיניסבין שבתורכיה. בנעוריו עבר לסוריה, שם למד תחילה ואחרי כן החל לעסוק במסחר וראה ברכה בעמלו. בשנת 1943 עלה לארץ ישראל עם שלושת ילדיו ואימו והתגורר באלרואי. כאן התגייס לחיל הנוטרים, הצטרף ל"הגנה", ועסק בשמירה באזור כורדני, שבעמק זבולון. בליל שבת, ט' בתמוז תש"ד (30.6.1944) נפגע בהיותו בשמירה, על ידי מכונית ונהרג.

הובא לקבורה באלרואי. הניח אם, אישה, שתי בנות ובן. בן 36 היה בנופלו.

למעלה