דפדוף בדפי הנופלים
דפדוף בדפי הנופלים
דפדוף בדפי הנופלים
דפדוף בדפי הנופלים

טור' שון שרגא (פיליפ)

י"ד בניסן תרע"ב, 1.4.1912

י"ט באלול תש"ח, 23.9.1948

נפל בעת מילוי תפקידו

חיל הרגלים

בן יצחק ובת-שבע. נולד בוורשה שבפולין. בהיותו בן חצי שנה עברו הוריו ללונדון. למד בבית ספר תיכון, ואחר כך למד משפטים, כתלמיד אקסטרני, באוניברסיטת לונדון, ובשעות היום היה עוזר לאביו בחנותו. ב-1940 גויס לצבא הבריטי. לרגל שירותו בא עם הצבא לארץ ישראל, ולבקשתו שוחרר בסוף המלחמה בירושלים ונתקבל לעבודת פקידות בממשלת המנדט. נשא אישה ובמשך הזמן נולדו לו שני ילדים. ב-1947 נתקבל כמורה לאנגלית בבית-הספר "חוגים" ובגימנסייה "ביאליק" בחיפה, והתיישב עם משפחתו בטבעון. משהחלו המהומות אחרי הכרעת לייק סכסס, השתתף בשמירה בטבעון. הועבר לטבריה ושם שירת גם בזמן הקרבות בעמק הירדן. הועבר לג'למה, ולאחרונה לשירות הרפואי בחיפה. בנוסעו לחופשה מחיפה לטבעון נהרג בתאונת דרכים, למחרת היום הובא למנוחת עולמים בבית הקברות בקרית עמל.

טור' שון שרגא (פיליפ)

י"ד בניסן תרע"ב, 1.4.1912

י"ט באלול תש"ח, 23.9.1948

נפל בעת מילוי תפקידו

חיל הרגלים

בן יצחק ובת-שבע. נולד בוורשה שבפולין. בהיותו בן חצי שנה עברו הוריו ללונדון. למד בבית ספר תיכון, ואחר כך למד משפטים, כתלמיד אקסטרני, באוניברסיטת לונדון, ובשעות היום היה עוזר לאביו בחנותו. ב-1940 גויס לצבא הבריטי. לרגל שירותו בא עם הצבא לארץ ישראל, ולבקשתו שוחרר בסוף המלחמה בירושלים ונתקבל לעבודת פקידות בממשלת המנדט. נשא אישה ובמשך הזמן נולדו לו שני ילדים. ב-1947 נתקבל כמורה לאנגלית בבית-הספר "חוגים" ובגימנסייה "ביאליק" בחיפה, והתיישב עם משפחתו בטבעון. משהחלו המהומות אחרי הכרעת לייק סכסס, השתתף בשמירה בטבעון. הועבר לטבריה ושם שירת גם בזמן הקרבות בעמק הירדן. הועבר לג'למה, ולאחרונה לשירות הרפואי בחיפה. בנוסעו לחופשה מחיפה לטבעון נהרג בתאונת דרכים, למחרת היום הובא למנוחת עולמים בבית הקברות בקרית עמל.

למעלה