דפדוף בדפי הנופלים
דפדוף בדפי הנופלים
דפדוף בדפי הנופלים
דפדוף בדפי הנופלים

רב"ט רוטנברג ישראל-מאיר (יאשה)

ט"ז בשבט תרע"ד, 12.2.1914

כ' בשבט תש"ט, 19.2.1949

נפל בעת שירותו

חטיבת גולני

בן יששכר ורבקה. נולד באיזביצה שבפולין. כבן 11 הצטרף לתנועת "השומר הצעיר" והיה חבר פעיל בה. בגיל 15 היגר עם המשפחה לצרפת ושם, לאחר תקופה קצרה, התקשר עם עוד צעירים יהודים, שיסדו קן של "השומר הצעיר" בפריס. בשנת 1939 עמד לעלות בעליה ב' אך היציאה התעכבה ובינתיים פרצה המלחמה. בחודשים הראשונים עשה בהכשרת "אורט" בדרום צרפת, שם נשא אישה ויחד עמה נשא בתלאות הנדודים. אחרי מאמצים רבים עלה בידם לייסד קבוצת הכשרה, אך ביום בו גמרו את החריש הראשון באדמתם, נאלצו לברוח באישון לילה מאימת הגירוש ועברו לשווייץ. שם נולד לו בנו הראשון. שם גם עסק בחקלאות, עד צאתו את הארץ. בתחילת 1945 נקרא לחזור לפריס, ושוב היה פעיל ב"השומר הצעיר" וב"החלוץ". דאג לפליטים, אירגן אותם והדריכם לקראת העלייה.

ב-26 ביולי 1945 עלה עם משפחתו לארץ, וישב כשנה וחצי בקיבוץ עברון.

משם עבר לקרית עמל, עבד בסלילת כבישים, סבל מאבטלה, אך היה מלא תקוה ביחס לעתידו ועתיד הארץ. ב-17.5.1948 התגייס למערכה ופעל במחלקת החימוש. לא ידע לאות בסחיבת ארגזי הנשק ובחלוקתו ועשה לילות כימים בעבודתו.

מת לאחר מחלה קצרה בבית-חולים צבאי בטבריה. למחרת היום נקבר שם.

ב-1.6.1950 הועבר לחיפה. השאיר אחריו אישה ושני בנים.

רב"ט רוטנברג ישראל-מאיר (יאשה)

ט"ז בשבט תרע"ד, 12.2.1914

כ' בשבט תש"ט, 19.2.1949

נפל בעת שירותו

חטיבת גולני

בן יששכר ורבקה. נולד באיזביצה שבפולין. כבן 11 הצטרף לתנועת "השומר הצעיר" והיה חבר פעיל בה. בגיל 15 היגר עם המשפחה לצרפת ושם, לאחר תקופה קצרה, התקשר עם עוד צעירים יהודים, שיסדו קן של "השומר הצעיר" בפריס. בשנת 1939 עמד לעלות בעליה ב' אך היציאה התעכבה ובינתיים פרצה המלחמה. בחודשים הראשונים עשה בהכשרת "אורט" בדרום צרפת, שם נשא אישה ויחד עמה נשא בתלאות הנדודים. אחרי מאמצים רבים עלה בידם לייסד קבוצת הכשרה, אך ביום בו גמרו את החריש הראשון באדמתם, נאלצו לברוח באישון לילה מאימת הגירוש ועברו לשווייץ. שם נולד לו בנו הראשון. שם גם עסק בחקלאות, עד צאתו את הארץ. בתחילת 1945 נקרא לחזור לפריס, ושוב היה פעיל ב"השומר הצעיר" וב"החלוץ". דאג לפליטים, אירגן אותם והדריכם לקראת העלייה.

ב-26 ביולי 1945 עלה עם משפחתו לארץ, וישב כשנה וחצי בקיבוץ עברון.

משם עבר לקרית עמל, עבד בסלילת כבישים, סבל מאבטלה, אך היה מלא תקוה ביחס לעתידו ועתיד הארץ. ב-17.5.1948 התגייס למערכה ופעל במחלקת החימוש. לא ידע לאות בסחיבת ארגזי הנשק ובחלוקתו ועשה לילות כימים בעבודתו.

מת לאחר מחלה קצרה בבית-חולים צבאי בטבריה. למחרת היום נקבר שם.

ב-1.6.1950 הועבר לחיפה. השאיר אחריו אישה ושני בנים.

למעלה