דפדוף בדפי הנופלים
דפדוף בדפי הנופלים
דפדוף בדפי הנופלים
דפדוף בדפי הנופלים

רב"ט שכטר עופר

ז' בשבט תרצ"ז, 19.1.1937

כ"ב בכסלו תשי"ז, 26.11.1956

נפל בעת מילוי תפקידו

עופר נולד בינואר 1937, למשפחה ישראלית שורשית. האב, ז"ל, בן למשפחת העלייה השנייה, והאם חלוצה משנת 1933. גדל ועבר את שלבי החינוך המקובלים. התמסר ופעל במסגרת גדנ"ע אוויר ומועדון התעופה כולל טיסות אימון.

גויס לפי התקנים בצבא לחיל רגלים, הגיע לדרגת רב"ט ובמסגרת זו הדריך טירונים. לדאבוננו ולצערנו הרב נפל במילוי תפקידו, כשכדור חי התערבב בין כדורי הסרק שנועדו לאימונים, אחד מהמחדלים הטרגיים של הצבא.

את השם עופרי אימצנו לזכרו.

רב"ט שכטר עופר

ז' בשבט תרצ"ז, 19.1.1937

כ"ב בכסלו תשי"ז, 26.11.1956

נפל בעת מילוי תפקידו

עופר נולד בינואר 1937, למשפחה ישראלית שורשית. האב, ז"ל, בן למשפחת העלייה השנייה, והאם חלוצה משנת 1933. גדל ועבר את שלבי החינוך המקובלים. התמסר ופעל במסגרת גדנ"ע אוויר ומועדון התעופה כולל טיסות אימון.

גויס לפי התקנים בצבא לחיל רגלים, הגיע לדרגת רב"ט ובמסגרת זו הדריך טירונים. לדאבוננו ולצערנו הרב נפל במילוי תפקידו, כשכדור חי התערבב בין כדורי הסרק שנועדו לאימונים, אחד מהמחדלים הטרגיים של הצבא.

את השם עופרי אימצנו לזכרו.

למעלה